Etiqueta: web 2.0Pàgina 2 de 3

Experiència dels usuaris: Usabilitat i Accessibilitat web

L’experiència web de l’usuari es desenvolupa mitjançant factors importants, veurem quins són aquest i aprofundirem en dos: Usabilitat i Accessibilitat web.

El progrés de les webs

El post tracta sobre què és una web i la seva evolució des dels seus inicis fins a l’actualitat i els serveis que ofereixen cada una.

De la connexió entre quatre ordinadors, a la de tot el planeta

Resum de la història de Internet, una eina ha revolucionat el passat més recent dels humans i que promet continuar fent-ho en un futur. Fa més de 40 anys que l’home s’ha connectat a la xarxa i si al principi només eren quatre ordinadors els que van poder establir connexió, ara són més de 2,3 bilions d’usuaris que han fet d’aquesta eina indispensable. Per això, cal conèixer com ha evolucionat desde 1969 amb ARPANET fins a l’actualitat, on no s’antén la vida sense Internet.

La geolocalización: un pasado conocido, un futuro desconocido

La geolocalización es uno de los fenómenos más curiosos de la última década. La tecnología ha permitido que no solo utilicemos este sistema para saber nuestra posición geográfica actual, si no que ahora vemos como millones de aplicaciones y juegos necesitan de esta herramienta. Y esto es solo el principio.

L’INTERNET DES DELS SEUS ORIGENS FINS A L’ACTUALITAT

Internet és una eina que ha creat un abans i un després a la nostra època. Aquí s’explica breument la seva història i evolució, des dels seus inicis fins a l’actualitat.

El final de les ones?

1. Cap a on va la ràdio? Internet ens ha fet deixar d’entendre la televisió, la ràdio i la premsa escrita com a mitjans de comunicació independents i…

Cap a la intel·ligència artificial

Tots hem sentit a parlar alguna vegada de la Web 2.0. De fet, no només n’hem sentit a parlar, sinó que totes les persones que esteu navegant per la xarxa en sou partícips. Però, què és exactament la Web 2.0 i cap a on ens porta?

Col·laborar a partir del món virtual

En quin món vivim? La web 2.0 ha desencadenat un funcionament diferent a la xarxa i indirectament ens ha plantejat un nou sistema de vida on trobem que…

Societat amb recursos, Societat capaç d’evolucionar

“El concepte de “smart city” s’ha introduït com un element estratègic per a abastar els factors de producció urbana moderna en un marc comú i per posar en relleu la creixent importància de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), el capital social i el medi ambient, en el perfil de la competitivitat de les ciutats.”

Participar per construir

La Web 2.0 permet que l’usuari sigui creador de contingut per la xarxa que altres iguals podran comentar, respondre, compartir, interactuar amb altres persones… Ús senzill que permet que tothom pugui participar per construir les webs que formen Internet.