Etiqueta: multimèdiaPàgina 2 de 2

De la connexió entre quatre ordinadors, a la de tot el planeta

Resum de la història de Internet, una eina ha revolucionat el passat més recent dels humans i que promet continuar fent-ho en un futur. Fa més de 40 anys que l’home s’ha connectat a la xarxa i si al principi només eren quatre ordinadors els que van poder establir connexió, ara són més de 2,3 bilions d’usuaris que han fet d’aquesta eina indispensable. Per això, cal conèixer com ha evolucionat desde 1969 amb ARPANET fins a l’actualitat, on no s’antén la vida sense Internet.

Codis QR vs NFC – Del món real, al món virtual.

En aquest post, trobarem tota la informació necessària per entendre en la seva totalitat, la utilització dels codis QR i els NFC, passant per una comparativa per debatir sobre quin d’ells és millor recurs.

Com va començar el futur?

Estem davant una generació on sembla evident i necessari l’ús d’Internet i de les pàgines webs. Tot i això, cal recordar que no fa tants d’anys que això es dóna amb aquesta normalitat. Quins són els seus inicis i quina importància té això al periodisme?

Com informen d’un partit els equips de futbol a les xarxes?

Quines tècniques utilitzen els Community Managers dels equips de futbol per a informar? Aquí trobaràs tot un seguit d’exemples i formes de comunicar que apliquen 6 clubs diferents a les xarxes socials. Els partits no només es viuen a la televisió o als camps, sinó també a les xarxes.

INTERNET: UNA RED DE REDES

Internet es una red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, que permiten la transmisión de datos entre computadoras, garantizando que las redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica y única de alcance mundial.

Un tot anomenat Streaming

L’streaming és un flux constant d’arxius multimèdia. Aquestes dades, un cop rebudes, ja són visualitzades i no cal esperar a obtenir el conjunt de l’arxiu.