Etiqueta: llicencies

La col·laboració col·lectiva

La importància de treballar en equip cada dia és més considerable i aporta grans beneficis a l’hora d’obtindre resultats favorables en menys temps i de més qualitat.

Què és el món col·laboratiu?

El món col·laboratiu el trobem dins de l’era digital. Dins d’aquest món hi podem introduir diferents conceptes com és la Intel·ligència Col·lectiva de Pierre Levy, el Crowdfunding que és el finançament en massa i el Creative Commons que són llicències pels autors/creadors.

El món actual, un món col·laboratiu

Aquest post o entrada explica d’una manera breu qué és el món col·laboratiu, els conceptes que hi estan relacionats i quina relació o importància tenen per al periodisme aquests termes.