Etiqueta: Internet of things

Internet of Things i Smart Cities: evolució cap a un món digital i intel·ligent?

En ple segle XXI ens trobem davant d’un escenari que mostra un entorn urbà amb una necessitat creixent d’eficiència, desenvolupament sostenible, qualitat de vida i d’una sàvia gestió dels recursos. Amb tot això, es fa evident i imprescindible parlar de l’arribada de les Smart Cities i l’Internet Of Things. La seva aparició ha suposat i suposa una evolució cap a un món digital, intel·ligent i interconnectat, una realitat que no podem obviar i que és, cada vegada, més present a les nostres vides.

1999: Un antes y un después en el periodismo

La comunicación ha sido un fundamento clave en las relaciones humanas, sin embargo, gracias o por culpa de la tecnología está habiendo un cambio digno de consideración. El Internet de las cosas constituye un reto que pone en jaque muchas de las preocupaciones de los seres humanos en sus vidas y otros aspectos profesionales que los autores de la información ahora temen que no se respeten.