Etiqueta: desenvolupament

Internet of Things i Smart Cities: evolució cap a un món digital i intel·ligent?

En ple segle XXI ens trobem davant d’un escenari que mostra un entorn urbà amb una necessitat creixent d’eficiència, desenvolupament sostenible, qualitat de vida i d’una sàvia gestió dels recursos. Amb tot això, es fa evident i imprescindible parlar de l’arribada de les Smart Cities i l’Internet Of Things. La seva aparició ha suposat i suposa una evolució cap a un món digital, intel·ligent i interconnectat, una realitat que no podem obviar i que és, cada vegada, més present a les nostres vides.

Community Managers: líders de la comunitat a Internet

Un Community Manager és el professional de l’empresa que té la responsabilitat de construir, gestionar i administrar la comunitat online al voltant d’una marca a Internet, creant i mantenint relacions establertes i duradores amb els clients i qualsevol usuari interessat en la marca. Analitzem en quin moment neix aquesta figura i per quins motius, com evoluciona, que és actualment per les empreses, quines funcions fa i com es presenta al futur per aquests creadors de contingut i relacions online.