Categoria: PiRPPàgina 1 de 12

PLATAFORMAS PARA PUBLICAR: EL BLOG

Los blogs se han convertido en una pieza clave para internet. Una herramienta imprescindible que nos ha brindado la tecnología digital para publicar o promocionarse uno mismo o una empresa/organización….

HISTORIA I EVOLUCIÓ DEL WEB

Com ha conclusió dir que l’objectiu d’aquest treball era saber d’on provenia el que avui en dia es veu com una cosa habitual, és a dir d’on prove l’internet i les seves diverses webs. Em pogut observar que des d’un primer moment es va llançar la web com un medi públic, fet que ens fa pensar que si no hagués sigut així, segurament res del que coneixem a les xarxes socials avui en dia hagués estat igual

Publicitat a Internet

Com ha canviat la forma que utilitzem Internet i com ha evolucionat la publicitat que ens trobem al web.

Què ha provocat la incorporació de les noves tecnologies en la vida quotidiana?

Encara que la incorporació de les noves tecnologies en la nostra vida quotidiana ens ha aportat grans avantatges i facilitats en tots els àmbits, per la qual cosa s’ha generat un veïnatge global, també ens ha provocat diferents desventatges a nivel global. Aquestes desventatges són les bretxes tecnològiques que afecten a nivell social i global.

La nueva forma de comprar

A la velocidad que cambia el mundo no es extraño que internet cambie de una forma impresionante; junto con estos factores el consumidor online evoluciona rápidamente. La forma en la cual evoluciona el consumidor es guiada por las tendencias globales, la aparición de programas y páginas web y la forma de comunicarse de los individuos.

Plataformas para Comunicarse

Las plataformas de comunicación fueran creadas de la necessidad de compartir informaciones y crear vinculos, sus formas son variadas y cada uno tiene un propósito diferente. Actualmente la maioria de las redes sociales tienen publicidades inclusas in su plataforma.

QUASI QUALSEVOL COSA POT TENIR INTERNET

Les tecnologies de dispositius ha evolucionat molt atorgant connectivitat a objectes que uns 10 0 15 anys enrere no haguéssim pensat que en tindrien. Doncs segueixen evolucionant i ho seguiran fent però en objectes de qualsevol tipus, objectes que no esperaríem.

La televisió online

“Mitjà de comunicació de massa basat en la transmissió a distància d’imatges en moviment i de sons.” Aquesta és la definició de Televisió segons el DIEC i és el tema que tracto en aquest treball, concretament la televisió online.

La televisió online sorgeix de la necessitat que tenen les persones que no poden veure un espai televisiu o no disposa en un moment d’un televisor per poder veure un programa o sèrie. És aquí quan els grups de comunicació i les empreses de telecomunicació busquen diferents maneres de fer que les persones puguin seguir veient la televisió sense estar físicament davant el televisor.

Relaciones Públicas en el Contexto Digital Media

Actualmente, la Internet permite que los individuos, las instituciones y organizaciones esteja integrados en esta red digital y interactúen entre sí, un hecho que modifica las relaciones sociales, la sociabilidad y la reclamación presentada por ellos en este ambiente de medios de comunicación. Estrategias de comunicación pueden llevar a cabo y negociados por ambas organizaciones e individuos en cualquier parte del mundo a través de la conexión de las redes invisibles que conecta la sociedad digital.

Las ciudades del futuro

Las Smart Cities es el desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales.