La premsa online, tots sabem el què és, la informació en xarxa, els diaris online,… però realment és molt més. Una nova forma d’ informar. Poc a poc va guanyant espai als nostres dies i en alguns llocs del món ja és una realitat que supera a la premsa tradicional. La seva evolució, és a les nostres mans. 

Amb el naixement d’Internet es globalitza la societat, i el món del periodisme ha trobat la fórmula per adaptar-se als nous temps. Un dels problemes que té la premsa tradicional o potser el periodisme en general, és la dificultat d’arribar al públic jove, i aconseguir que aquests s’interessin per l’actualitat i pensin per si mateixos. Gràcies a les noves tecnologies i les noves eines, l’accessibilitat a la informació és molt més fàcil des de quasi bé qualsevol punt geogràfic. La imatge inferior es el present i el futur, i reflecteix molt bé la realitat social del món on vivim.

Què és i com neix 

Parlar de premsa online, es parlar de periodisme digital. Som conscients que el món periodístic està en constant evolució des del naixement d’internet i així ens ho fan saber el diaris i mitjans webs. Com hem pogut observar, amb la utilització d’internet per usos externs als militars, als anys noranta, el món va patir una gran transformació i amb ell els oficis més antics com el periodisme. Dècades enrere el periodisme es basava en els diaris o setmanals, llibres de viatges i poca cosa més, donar i rebre una informació. Des de Madrid per exemple, saber que succeïa a Mèxic al segle XIX era molt complicat, passaven dies o inclús setmanes fins que la població s’assabentava, avui dia tan sols amb un clic sabem que passa a qualsevol població del país, tot gràcies a internet, gràcies a la premsa digital i en xarxa.

Exemple clar de diari online, informació a l’instant.

 

L’aparició de la premsa online no és un fet casual, la mateixa evolució de la humanitat i els canvis diaris de la globalització fan que la manera d’informar canviï constantment. La història d’Internet es remunta al desenvolupament de les xarxes de comunicació. Va néixer al final dels anys 50 com una idea de xarxa d’ordinadors dissenyats per permetre la comunicació general entre diferents usuaris. Però, no va ser fins a la dècada del 1980 que es van començar a fer les primeres implantacions pràctiques.

Diferències

Font: Marketing directo

Evolució

Poc després, als anys 90, la infraestructura d’Internet es va expandir per tot el món introduint la World Wide Web. Va ser llavors quan es va començar a utilitzar de forma internacional i popular i es va deixar de banda el seu ús exclusivament científic i militar. La consolidació del periodisme digital és vist per a molts com un fenòmen perillós per a la supervivència dels mitjans convencionals.  L’ evolució és evident, el fet d’anar a comprar diàriament la premsa al quiosc mentre que amb un sol clic és possible accedir a tots els diaris d’arreu del món. Aquests canvis es deuen al fenomen de la comoditat, realment es mes fàcil que la informació arribi a tú, que anar tú a per ella , metafòricament parlant.

Font: Antaviana

Tot canvi pateix evolucions, amb el naixement de la premsa online es va fer accessible una nova forma d’informar i per tant de profunditzar en les relacions entre emissor i receptor d’informació. Si tens cap dobte més, et deixo aquest vídeo amb una explicació simple d’una estudiant: 

Aquí podem veure un exemple de com pot canviar el món en un sol minut, i les interaccions que es duen a terme;

Font: Statista

Presentació:

07_Premsa online – Grasa Pejenaute, Carlos Fitxer

 

Webgrafia:

  • El Mundo. “Los medios superan a la prensa …”, 2011. http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/14/comunicacion/1300123632.html
  • El País. “Periodismo en la era digital”, 2016. https://elpais.com/elpais/2016/04/13/opinion/1460540302_620130.html
  • Maestros del web. “Periodismo digital”, 2009. http://www.maestrosdelweb.com/periodismo-digital-definiciones-caracteristicas/