Què és el món col·laboratiu?

És tot tipus d’ajuda que ens podem oferir entre les persones i que té com a base el treball en equip, la unió fa la força.

Dins d’aquest món podem trobar diferents conceptes que l’engloben: la intel·ligència col·lectiva, el crowdfunding i creative commons.

 

La intel·ligència col·lectiva

És una forma de maximitzar el coneixement i les capacitats cognitives d’un grup, a partir de la col·laboració i cooperació dels individus d’una mateixa espècie que el componen.

 

Intel·ligència col·lectiva en la Web 2.0
Font: Instituto de Tecnologias Educativas

Font: Instituto de Tecnologias Educativas

La web 2.0 és el fenomen social sorgit a partir del desenvolupament de diverses aplicacions en Internet.

El terme estableix una diferència entre la primera època de la Web (on l’usuari era bàsicament un subjecte passiu que rebia la informació o la publicava, sense que existissin possibilitats perquè es generés la interacció) i la revolució que va suposar el naixement dels blogs, les xarxes socials i altres eines relacionades que crean la interactivitat dels usuaris.

Per tant amb la Web 2.0 sorgeixen noves formes de relacionar-se, en les quals els consumidors passen a ser també creadors, com a conseqüència d’una gran facilitat per a l’aportació d’informació.

En definitiva, la intel·ligència col·lectiva en la web 2.0 és l’aportació de tot tipus de coneixements, continguts i informació de cada un dels usuaris que comparteixen un canal comú, la xarxa (internet) i ha derivat en la creació d’espais dedicats exclusivament a la creació de continguts, com és el cas de Wikipedia.

Wikipedia la Enciclopedia libre

No obstant això, existeixen també controvèrsies en aquest camp. Hugo Pardo Kuklinski exposa el perill de l’aparició d'”imprecisions intel·lectuals”, a causa d’aquesta total llibertat per aportar nous continguts o modificar-los, d’aquesta manera es situa en el mateix nivell a escriptors amateurs i professionals.

 

Crowdfunding

Font: gananzia sobre negocios & para inquietos

El micromecenatge és un tipus de finançament col·lectiu en línia que a través de donacions, aconsegueixen finançar un determinat projecte a canvi de recompenses, participacions de forma altruista. Orígens

Orígens

La primera acció de crowdfunding s’atribueix oficialment al grup de rock britànic Marillion, realitzada en 1997 amb la finalitat de finançar el seu gira per EUA. No obstant això, a Espanya, es va produir un fet molt semblant gairebé una dècada abans. El del grup musical Extremoduro, que en 1989 va finançar el seu primer disc gràcies a donacions d’altres persones.

Models de crowdfunding

Depenent del tipus recompensa que els participants reben, existeixen cinc models de micromecenatge:

Donacions: Els qui realitzen aportacions no esperen beneficis a canvi com per exemple  La Marató de TV3.

Recompenses: Els qui fan aportacions rebran una recompensa per la seva contribució. Com per exemple  GoteoVerkami.

D’accions: Els qui reben participacions d’ella.

De préstecs o crowdlending: Es tracta d’un finançament en massa, a través de préstecs d’una empresa a canvi d’un tipus d’interès pels diners prestats. Exemples de plataformes serien ECrowd!ComunitaeLoanbook.

Royalties: Quan s’inverteix en un determinat projecte o empresa i s’espera obtenir una part, encara que sigui simbòlica, dels beneficis.

 

Com funciona el crowdfunding?
  1. L’emprenedor envia el seu projecte, o la seva idea de empresa a una plataforma de crowdfunding, que sol ser en línia, per ser candidat al finançament. Perquè es pugui valorar el seu projecte indica: una descripció d’aquest, quina quantitat necessita, quant temps hi ha per recaptar el que necessita, tipus de crowdfunding a triar, etc.
  2. Valoració del projecte: la comunitat o la mateixa plataforma valora l’interès del projecte.
  3. Es publica en la plataforma el projecte pel temps indicat en la candidatura. És el període de temps que disposa la gent per invertir.
  4. Durant el temps que estigui públic, es promociona al màxim per aconseguir el finançament.
  5. Tancament del projecte. Quan finalitza el termini establert, es tanca el projecte i es comprova quant finançament s’ha aconseguit.

 

Creative Commons

És una organització sense ànim de lucre dedicada a promoure l’accés i l’intercanvi de cultura de manera que desenvolupa un conjunt d’instruments jurídics de caràcter gratuït que faciliten usar i compartir tant la creativitat com el coneixement.

Els instruments jurídics desenvolupats per l’organització consisteixen en un conjunt de llicències de drets d’autor que ofereixen a l’autor una manera simple de donar permís al públic per compartir i usar el seu treball creatiu sota els termes i condicions de la seva elecció. Llicències

Tipus de llicències

Condicions de les llicències:

Font: Recursos Didácticos y Tecnológicos aplicados a la Educación

Llicències Creative Commons:

Font: Universitat Internacional de Catalunya

El periodisme i el món col·laboratiu

La col·laboració i el treball en equip són una eina indispensable pels beneficis que suposa quant a la qualitat de la feina i l’enriquiment i aprenentatge personal, gràcies a les aportacions de la resta de membres de l’equip.

Dins el món del periodisme, i gràcies a les plataformes i eines digitals, ens faciliten poder treballar en equip de forma més eficient i oferir un resultat de més qualitat.

És ideal formar equips de periodistes amb diversitat de coneixements i fortaleses, per tal que cada un desenvolupi la tasca que li resulti més còmoda i realitzi millor, hi ha periodistes que poden ser tècnicament molt bons, d’altres que la seva fortalesa sigui la intrapersonal, d’altres que el seu punt fort sigui la imatge, altres la redacció…

L’important és que la responsabilitat de la feina no recau sobre un únic membre, sinó que queda repartida entre un equip que suma fortaleses.

Si els membres de l’equip sumen les seves capacitats i habilitats s’aprofitaran al màxim els recursos per obtenir un resultat òptim.

Hi ha molts tipus de col·laboració que afavoreixen al món del periodisme, a part del treball en equip, que poden ajudar al professional a tirar endavant els seus projectes, com pot ser el crowdfunding.

Es tracta d’una plataforma que permet finançar un projecte periodístic (un reportatge, un treball d’investigació, etc.) a través d’un servei on line que permet l’intercanvi de diners de persones que donen suport al projecte plantejat.

Hi ha diverses plataformes que ofereixen el crowdfunding com spot.us, J’aime l’info, Emphas.is o la plataforma espanyola Información Sensible entre d’altres.

Les plataformes on line ofereixen d’altres serveis els quals poden beneficiar al món del periodisme com el Creative Commons que permet l’intercanvi de coneixements i imatges sota una llicència oberta que permet el seu ús.

És un gran avantatge pel periodista a l’hora de documentar les seves feines.

Com a conclusió recomanaria el treball en equip i la utilització de les eines digitals en la seva màxima potencialitat en benefici tant del periodisme com del periodista.

 

Presentació Bibliografia

Universo Crowdfunding. Qué es el Crowdfunding y sus funciones: https://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/

Wikipedia (pàgina editata per últim cop el 7 juny 2018). Micromecenazgo, des de https://es.wikipedia.org/wiki/Micromecenazgo

 Financiación colectiva (José Bolorino, 19 de noviembre de 2010), des de https://www.bolorino.net/financiacion-colectiva.html

Que aprendemos hoy. Qué es la inteligencia colectiva, des de http://queaprendemoshoy.com/que-es-la-inteligencia-colectiva/
Wikipedia (última edició 18 de maig de 2018). Inteligencia colectiva, des de https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva