Xarxes Socials

Segons la RAE (Real Academia Española), una xarxa social és una plataforma digital de comunicació global que posa en contacte un gran nombre d’usuaris.

Existeixen diverses definicions del que pot ser una xarxa social, per exemple, l’ IAB ( Interactive Advertising Bureau) entén la xarxa social com a un estructura social formada per persones o entitats connectades i unides entre si per algun tipo de relació o interès comú. Aquesta definició però l’atribueixen a els antropòlegs britànics Alfred Radcliffe-Brown i Jhon Barnes. A més ens donen una sèrie de requisits que una xarxa social sempre hauria de tenir : contactes als que seguir, perfil de l’usuari, la xarxa ha de permetre interactuar i a més a d’oferir funcionalitats per crear o compartir continguts.

El funcionament de les xarxes socials s’estableix mitjançant accions fetes pels usuaris, els quals interactuen de manera multidireccional a través de la mateixa xarxa social. A través dels perfils i de les sol·licituds s’estableix la connexió entre usuaris, una vegada estan vinculats on-line els usuaris poden relacionar-se, compartir informació i continguts.

L’estudi anual de les xarxes socials de l’any 2017 de l’IAB, diu que a Espanya, un 86% dels internautes entre 16-65 anys utilitzen les xarxes socials, percentatge que representa més de  19 milions d’usuaris a l’àmbit nacional, el mateix estudi també mostra gràficament la freqüència d’us setmanal, gràfic que mostra com la xarxa social Whatsapp la majoria d’usuaris hi interactuen més de 5 hores setmanalment.

Gràfic que il•lustra el percentatge de gent que utilitza les xarxes socials a Espanya. Publicat per IABspain en l’estudi anual de xarxes socials del 2017

 

 

Gràfic que il•lustra la fraqüència d’ús de les diferents xarxes socials. Publicat per IABspain en l’estudi anual de xarxes socials del 2017

 

Origen de les xarxes socials

 

Cronologia infogràfica que mostra l’origen de les xarxes socials des del primer intercanvi d’informació entre dos ordinadors fins a l’actualitat.

 

Classificació de les xarxes socials 

Tenint en compte la dimensió de les xarxes socials, podríem fer diverses classificacions però la proposta de classificació més coneguda és la següent, dividir-les per Xarxes socials horitzontals o generals i per altra banda les verticals o especialitzades.

Xarxes socials horitzontals

Les xarxes socials horitzontals no tenen una temàtica definida i estan dirigides a un públic genèric, se centren el contactes. La seva funció és relacionar les persones, totes elles tenen les mateixes característiques: un perfil, la oportunitat de compartir continguts i de generar una llista de contactes. Alguns exemples d’aquest tipus de xarxes socials són:

 • Facebook
 • Myspace
 • Tuenti
 • Google+

Xarxes socials verticals

Les xarxes socials verticals estan encaminades cap a la especialització sobre qualsevol àmbit buscant un espai d’intercanvi comú. Aquestes es poden separar per diferents grups i subgrups:

Temàtica

 • Professional: enfocats a negocis i activitats comercials: Xing o LinkedIn 
 • Identitat cultural: xarxes creades per mantenir la identitat en un món globalitzat: Spainards, Asianave.
 • Aficions: dirigides als que els encanta alguna activitat d’oci i temps lliure: Bloosee (activitats i esports a mar obert), Athlinks (centrada en natació i atletisme)
 • Moviments socials: els quals giren entorn a una preocupació social. SocialVibe, consumidors amb organitzacions benèfiques, Care2 per persones interessades en la vida Ecològica i l’activisme social.

 

Activitat o contingut

 • Microblogging: xarxes socials que ofereixen un servei de missatgeria de text, la relació entre usuaris no té perquè ser recíproca: Twitter o Tumblr.
 • Jocs: plataformes en les quals els usuaris juguen i es relacionen amb altres persones mitjançant els serveis que ofereix la xarxa. Friendster, Second Life o WOW (World of Warcraft). 
 • Geolocalització: xarxes socials que et permeten mostra el posicionament en el que es troba un restaurant per exemple: Metaki.
 • Fotografia: serveis que permeten guardar, buscar ordenar i compartir fotografies, les més importants: Fotolog, Pinterest, flickr, Instagram.
 • Música: xarxes que ofereixen serveis per classificar, compartir, crear llistes, contactes i de reproducció: Last.fm, Blip.fm o Spotify.
 • Vídeos: que permet guardar vídeos o crear llistes de reproducció: Youtube o Vimeo

Xarxes personals i professionals

Les xarxes socials són plataformes que permeten als usuaris interactuar  als uns amb els altres per intercanviar informació, experiències o imatges, entre ells creant comunitats virtuals a partir de diversos interessos comuns.

Mentre que les xarxes personals tenen un caràcter més generalista, el qual es dóna a partir de les interaccions entre els usuaris que solen relacionar-se en aquestes per aspectes més lúdics, més quotidians, les xarxes professionals, tenen un caràcter més específic, tot i que la seva finalitat és interactuar amb altres persones per internet, estan enfocades en un àmbit més formal, ja que aquestes xarxes ofereixen relacions comercials i professionals en ves de personals. Actualment hi ha moltes empreses que pengen, en els seus perfils de xarxes socials professionals, ofertes de treball. Això les converteix en una via d’inserció professional, on els usuaris a més de interrelacionar-se insereixen els seus currículums, defineixen el que poden aportar laboralment, donant a conèixer el seus punts forts i les seves competències.

 

Dins de l’àmbit de les xarxes socials professionals, les més populars actualment són:

 • LinkedIn: és una de les xarxes professionals més usades i la que compta amb més usuaris inscrits.
 • Xing: aquesta xarxa social es més utilitzada a països europeus i asiàtics, en aquesta xarxa hi ha la possibilitat de configurar la nostra privacitat per evitar que qualsevol desconegut pugui veure la informació personal de contacte.
 • about.me: s’encarà més a la idea de tindre un portafolis professional en el qual a més a més de la informació sobre un mateix i tot el que pot oferir també és possible enllaçar blogs personals, articles o els propis perfils de l’usuari en altres xarxes socials.
 • Viadeo: Funciona més a Espanya que a qualsevol altre país, té les mateixes característiques que qualsevol altre xarxa professional.

 

Facebook

L’origen de la coneguda xarxa social no era una idea revolucionaria, construir una plataforma on les persones poguessin compartir informació o mantenir-se en contacte amb antics companys d’escola ja havia passat anys anteriors, concretament a l’any 1995 amb la creació de Classmates o l’any 1998 amb el llançament de Friends Reunited a Gran Bretanya.

La idea del creador, Mark Zukerberg, no es centralitzava en només compartir informació sinó en fer-ho de forma molt més personal i íntima. L’any 2003 Zukerberg, va crear un projecte paral·lel, una xarxa social que permetia als estudiants de Harvard poder-se connectar entre si compartit informació personal. L’any següent, va registrar aquesta plataforma com  thefacebook.com.  Per incrementar la popularitat de la xarxa, van enviar un e-mail a tots els estudiants de Harvard, l’èxit del projecte va ser instantani ja que dos setmanes després de llençar el projecte thefacebook.com, la xarxa ja tenia el 65% dels estudiants de la universitat.  En veure que el projecte funcionava ell i el seus companys de projecte, van decidir expandir el servei a altres universitats de tot l’estat, creant així una xarxa entre universitaris i universitats de Estats Units.

No va ser fins 2006 quan usuaris no universitaris van començar a utilitzar la xarxa social, convertint-se així en una comunitat de comunitats, en el que ja no nomes es concentraven estudiants si no que també empreses.

L’any 2008 Facebook, va iniciar una expansió més enllà dels estats units, creant la versió de la pàgina en francès, alemany i espanyol.

La expansió de la xarxa va ser ràpida, actualment Facebook arriba a tenir 2 bilions d’usuaris, essent la xarxa social amb més usuaris mundialment.

Tots els usuaris de Facebook saben què els ofereix i què els deia d’oferir Facebook, però hi ha coses de les que els usuaris no en som conscients, El The Wall Street Jorunal, va crear un article l’any 2011 explicant algunes de les coses que els usuaris de la xarxa social més usada no saben. A continuació en deixaré algunes.

 • Si l’usuari estar connectat a Facebook, mentre navegui per internet, Facebook sabrà el que estàs visitant sempre que sigui alguna cosa connectada amb la xarxa. Es a dir si tu estàs llegint un article que està connectat a Facebook, el qual permeti ometre el botó “me gusta” perquè no vols que ningú sàpiga que l’estàs llegint, Facebook o sabrà. És a dir que Facebook pot rastrejar per la web el que l’usuari està mirant.
 • A través de la funció “Places” aplicació amb la que pots registrar-te en llocs reals mitjançant el GPS del dispositiu mòbil, altres usuaris poden arribar a saber on vius i on estàs tot i que tu no hagis publicat la informació.
 • Facebook ha canviat la forma en la que interactua la gent, i ha creat problemes personals i professionals, no es una novetat que moltes empreses busquen els perfils de possibles treballadors, i depèn de que tinguis penjat pot anar al teu favor o en contra.
 • A mitjans de 2007 va llençar una plataforma que permet als desenvolupadors dissenyar aplicacions per la xarxa, com per exemple apostes de Fútbol, o horòscops, algunes d’aquestes generen grans quantitats d’ingressos. Però molts crítics afirmen que s’hauria de controlar més aquests desenrotlladors, perquè al menejar la informació dels usuaris, és possible que hi hagin “robos” de informació privada com contrasenyes.

 

LinkedIn

Linkedin surt al marcat l’any 2003 tot I que el seu origen, la idea de LinkedIn,es remunta a l’any 1993, quan Reid Hoffman, el creador de la xarxa, intenta llençar la idea però no té finançament suficient per dur a terme el projecte. Hoffman comença a treballar a Apple i posteriorment a Fujitsu.

No és fins el 2003 que aconsegueix dur a LinkedIn al mercat atraient el capital i l’interès, amb l’objectiu de ser una plataforma que reduís la distància entre les empreses i la gent que busca feina, al 2005, és comencen a generar ingressos al introduir les que ara per ara són les seves línies de negoci: Treball i subscriptors.

Amb els anys l’empresa ha evolucionat, el 2013, ja comptava amb més de 225 milions d’usuaris, l’any següent es converteix en la desena web mundial més popular al integrar-se al mercat xinès.

 

Imatge extreta de http://www.dgcomunicacion.com/articulo/la-historia-de-linkedin-pasado-presente-y-futuro la qual explica gràficament la història de LinkedIn.

LinkedIn, és la xarxa professional més popular del mercat, per conseqüència la que un nombre major d’usuaris.  Actualment supera els 500 milions d’usuaris i està present a 200 països.

Normalment els usuaris de la xarxa busquen una relació laboral, i LinkedIn els hi facilita la recerca de feina. Tot i així, LinkedIn, no només és una xarxa on buscar feina si no, que també és una xarxa per promocionar-se professionalment.

Els usuaris creen un perfil i poden incloure detalls sobre la seva experiència professional i la seva formació. A més de crear una llista de contactes amb altres professionals, fet que pot aportar beneficis a l’hora de buscar feina.

En aquest gràfic de statista ens mostra l’evolució del usuaris des de l’any 2012 fins als 2016.

 

 

Opinió personal

Les xarxes socials estan presents al nostre dia a dia, formen part de la nostra societat, inclús algunes feines s’han hagut de reinventar per seguir evolucionant segons evoluciona el món media. El periodisme s’ha hagut de reinventar, passar-se a l’era digital i de les xarxes. Twitter per exemple, és la xarxa per excel·lència a l’hora de transmetre informacions i també ho és a l’hora d’informar-se. Des de Twitter s’hi han arribat a fer cròniques a l’instant, gràcies a la seva immediatesa. Immediatesa que juga a un paper clau però que a l’hora és una arma de doble fil, ja que moltes de notícies que és tuitegen no acaben de ser rigoroses.

Breu presentació del treball

https://universitatdevic-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/xenia_farres_uvic_cat/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc=%7B71f6a45b-3a04-43a4-b3d1-e0bd562e6ead%7D&action=edit&uid=%7B71F6A45B-3A04-43A4-B3D1-E0BD562E6EAD%7D&ListItemId=45&ListId=%7BF268DC35-88FF-4B3C-9FF0-F34656A41B44%7D&odsp=1&env=prod 

Webgrafia

Gómez, D. (8 de maig 2014) Google+: qué es, cómo funciona y para qué sirve.(Consultat el 20 de octubre de 2017), des de http://bienpensado.com/google-plusque-es-y-para-que-sirve/

Anònim. (2016) Historia de Facebook.( Consultat el 20 d’octubre de 2017), des de http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm

Anònim. (8 d’octubre de 2014). La Historia de Linkedin. Pasado, presente y futuro.(Consultat el 20 d’octubre de 2017) des de http://www.dgcomunicacion.com/articulo/la-historia-de-linkedin-pasado-presente-yfuturo

Eleconomista.es. (2008). La red social XING es mucho más que una web de empleo.(Consultat el 20 d’octubre de 2017) desde  http://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/

Fernando. (2016) Redes Sociales profesionales- Xing. (Consultat el 20 d’octubre) des de http://fernando-amaro.com/redes-sociales-profesionales-xing/

Anònim. Redes sociales profesionales. (Conslutat el 18 d’octubre de 2017) des de http://www.fotonostra.com/digital/redprofesional.htm

Escobar, N. (2015).Redes osicales para profesionales, qué són y cómo pueden ayudarme. (Conslutat el 19 d’octubre de 2017) des de https://hipertextual.com/2015/05/redes-sociales-para-profesionales

Anònim. (20 de desembre de 2011). Redes sociales. (Consultat el dia 16 d’octubre de 2017) des de http://histinf.blogs.upv.es/2011/12/20/redes-sociales/

Acebes, B. Montanera, R. (març,2017). Estudio Anual Redes Sociales 2017.(Consultat el dia 16 d’octubre de 2017) des de  http://iabspain.es/wpcontent/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf

Winn, H. (març, 2017). LinkedIn Ads: A comprehensive Guide for B2B Marketers in 2017. (Consultat el dia 20 d’octubre de 2017) des de https://klientboost.com/ppc/linkedin-ads/

Borreguero, M (2 de maig de 2017). Lo que hay hacer y lo que no con tu perfil en LinkedIn per ser el rey de la red. (Consultat el 20 d’octubre de 2017) des de https://www.lainformacion.com/espana/comousarlinkedin_0_1022597907.html

Ponce, I, (17 d’abril de 2012) Monográfico: Redes Sociales-Classificación de redes sociales. (Consultat el dia 19 d’octubre de 2017) des de http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/internet/web-20/1043-redessociales?start=3

Ponce, I, (17 d’abril de 2012) Monográfico: Redes Sociales-Classificación de redes sociales. (Consultat el dia 19 d’octubre de 2017) des de http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/internet/web-20/1043-redessociales?start=4

Ponce, I, (17 d’abril de 2012) Monográfico: Redes Sociales-Classificación de redes sociales. (Consultat el dia 19 d’octubre de 2017) des de http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-20/1043-redessociales%3Fstart=2

Escobar, A. (6 d’abril de 2013). Red Social Professioanl Xing. (Consultat el dia 20 d’octubre de 2017). https://es.slideshare.net/anguiecortes/red-social profesional-xing

Diaz, A. ( 15 de juliol de 2017). Origen y evolución de las Redes Sociales. (Consultat el dia 19 d’octubre de 2017). http://socialmedialideres.com.ve/origen-y-evolucion-delas-redes-sociales/

Santa María, L. ( 30 d’octubre de 2013). Facebook, la historia- inicio y expansión. (Consultat el dia 20 d’octubre  2017).   http://www.staffcreativa.pe/blog/facebookhistoria-inicio/

Constine, J. (27 de juny de 2017). Facbook now has 2 bilion monthly users… and responsibility. (Conslutat el dia 20 d’octubre de 2017) https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/

Anònim. (21 de gener de 2013). ¿Personal o profesional? Un dilema en las redes sociales. (Consultat el dia 19 d’octubre de 2017) des de http://www.t2omedia.com/ideas/newsletter/redes-sociales-profesional-personal/

Makan, J (13 de gener de 2011). Las diez cosas que Facebook no le contará.(Conslutat el dia 20 d’octubre de 2017) des de https://www.wsj.com/articles/SB129496535898976067