Què és el Web?

La paraula i el significat de Web, i tot allò que l’envolta, pot ser interpretat i pot tenir diversos significats:

Web: La paraula web és anglesa i significa xarxa, teranyina o malla. Aquest concepte en el món tecnològic s’utilitza per nomenar a una xarxa informàtica, que acostuma a trobar-se a Internet.  

WWW. (World Wide Web): Xarxa de pàgines mundial. Aquestes estan escrites en hipertext i són documents HTML, un sistema de paraules i codis clau que connectats a uns vincles programen la pàgina.

Lloc web: Espai virtual a Internet. Conjunt de pàgines web que són accessibles des d’un mateix domini o subdomini del World Wide Web.

Pàgina web: Document HTML que forma part d’un lloc web i que acostuma a comptar amb enllaços, hipervincles o links per facilitar la navegació per ella.

 

Personatges Importants

El pare del web és considerat Tim Berners-Lee, però hem de tenir en compte a Vannevar Bush i Ted Nelson com els antecedents i els precursors del web.

Vannevar Bush

Vannevar Bush

Bush durant la II Guerra Mundial va crear Memex, un aparell fotoelèctric i mecànic, encarregat d’emmagatzemar arxius privats i capaç de crear i seguir enllaços, gràcies als micofilms (microfitxes). És a dir un sistema molt semblant a l’hipertext.

 Ted Nelson

Ted Nelson

Nelson per la seva part va crear l’Hipertext i l’Hipermedia, reconegut també pelseu projecte Xanadú, un revolucionari sistema d’Hipertext, millor que el web, que mai va veure la llum i en el qual es va basar Lee. 

Tim Berners-Lee

Científic, enginyer informàtic i professor britànic que va inventar el web.

Tim Berners-Lee

Berners-Lee va desenvolupar les idees fonamentals que estructuren el web, ja que tenia la necessitat de distribuir i intercanviar informació sobre les seves investigacions d’una forma més efectiva.

El 1989 va crear, juntament amb un grup d’investigadors de l’Organització de Recerca Nuclear (CERN), el projecte World Wide Web, en aquest projecte es va idear el llenguatge HTML, el protocol HTTP i el sistema de localització d’objectes al web URL.

Al novembre del mateix any, i gràcies al projecte WWW va ser l’encarregat d’establir la primera comunicació entre un client i un servidor.

Berners-Lee actualment és el director del World Wide Web Consortium (W3C), fundada el 1994, institució que supervisa el desenvolupament i la promoció dels estàndards del web. La intenció del W3C és esprémer el màxim potencial al web.

 

Història

El projecte ideat per Tim Berners-Lee va sorgir el 1989, amb la idea que científics poguessin transmetre i compartir informació, documents i arxius entre ells. Va començar a treballar el projecte amb el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

L’octubre de 1990 Lee ja havia dissenyat i desenvolupat les tres tecnologies necessàries per posar en marxa el web. El llenguatge HTML, les direccions URL, i el protocol de transferència d’hipertextos HTTP.

Document de Tim Berners-Lee amb els primers esquemes i idees del web.

Fins a l’agost de 1900 el web no va estar operatiu, però al desembre del mateix any es va publicar la primera pàgina web de la història. 

El 23 d’agost del 1991, justament un any després, els usuaris externs al CERN, la majoria científics, van poder començar a accedir al web. El web era ja una xarxa oberta, capaç de connectar diversos ordinadors per compartir informació.

El web passa de ser un projecte local a un global. L’abril de 1993 el CERN anuncia la decisió de fer gratuït el codi del projecte, amb això tot el món podia col·laborar en millorar i expandir el World Wide Web.

Així mateix, el 1993 es crea i apareix al web el primer cercador simple, Aliweb, seguit de Mosaic el primer navegador gràfic. El 1997, es crea Google, que acaba convertint-se, avui dia, en el cercador més important del món.

El seu creador, Tim Berners-Lee abandonà el CERN en 1994, per fundar World Wide Web Consortium (W3C). Actualment el web segueix fent història i en constant evolució.

Cronologia història del web

 

Evolució

El web només té 28 anys d’existència. El web ha anat evolucionant i millorant. Ara mateix el web és un univers d’aplicacions i pàgines web interconnectades que poden contenir contingut multimèdia i interactiu.

Gràfic evolució del web

  • Web 1.0 – Plataforma

 La versió 1.0 neix com un sistema d’hipertext per compartir i publicar informació i documents a Internet. Aquesta versió web només servia de lectura, gairebé no s’actualitzava, no tenia interactivitat amb el públic.

  • Web 2.0 – Social

A la funció 2.0 el comandament el prenen els usuaris. La funció d’aquest web era produir dissenyar, construir i compartir en diferents suports. Apareixen les aplicacions i pàgines web que utilitzen la intel·ligència col·lectiva. L’usuari és capaç de personalitzar, introduir dades i intercanviar informació a la pàgina web.

  • Web 3.0 – Semàntica

Fusió dels nous dispositius i les noves tecnologies amb la web 2.0 per interaccionar i interconnectar. La intel·ligència artificial juga un paper fonamental. El web s’adapta a l’usuari a partir de les seves dades, gustos i informació que proporciona.

  • Web 4.0 – DS

El web és un sistema operatiu global, igual de potent que un cervell humà. La tecnologia, la nanotecnologia i les telecomunicacions avancen i amb ella el web que s’adapta a les evolucions. El web dona resposta immediata a la investigació requerida.

  • Web 5.0 – ¿Emocions?

Aquest pas encara no sabem quan arribarà, però és el futur del web. Aquest pretén interpretar i classificar les emocions a partir dels seus dispositius, aplicacions, productes i/o serveis

 

Relació amb el periodisme

El periodisme digital ha revolucionat i començat una nova era al periodisme. Aquest està en auge i els mitjans convencionals o tradicionals estan quedant apartats o traslladats a un segon pla en l’actualitat.

En l’actualitat el mitjà més ràpid per informar-te i comunicar-te, és Internet i les pàgines web. Les empreses d’informació han d’estar connectades les 24h del dia i aportar i actualitzar notícies constantment. A més a més, les empreses d’informació utilitzen les pàgines web per informar amb més detall, actualitzar al moment i ampliar informacions i notícies. És a dir, el diari i els informatius de televisió són periòdics, en canvi el web s’actualitza al moment i constantment.

Gràcies al web apareixen nous mitjans de comunicació alternatius com xarxes socials (destacar Twitter), blogs, diaris digitals… El lector del mitjà pot interactuar, participar, comentar i compartir, tot allò que ha estat publicat al web.

Les webs permeten la publicació de més contingut audiovisual, enllaços i hipertextos. És a dir, amplia, complementa i completa més la informació i la notícia. També permeten accedir a la font original d’una notícia (agència de notícies).

Les webs també permeten la comparació i visualització d’una mateixa notícia en diferents mitjans de comunicació. Això els mitjans tradicionals no ho permeten.

El web és el mitjà de comunicació què més ràpidament i exponencialment ha crescut.

En contra s’ha de dir que amb el web i Internet els textos s’han reduït i minimitza, la intenció de l’autor o periodista és escriure, informar, explicar i relatar el màxim en el mínim text possible.

Una altra cosa a tenir en compte és que qualsevol persona està a l’abast de crear un web, pot publicar a Internet i mentir o inventar alguna notícia o informació. Tothom que tingui un mòbil pot ser periodista (ciberperiodisme ciutadà).

Molts dels titulars utilitzats per informar a les pàgines webs no tenen res a veure amb la notícia o informació donada, o bé són massa sensacionalistes. Els mitjans utilitzen aquest mètode per augmentar els ‘clics’ a les notícies i treure’n benefici. D’això se’n diu clickbait o pescaclics.

Bibliografia i Webgrafia

Sergio Luján Mora. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. Consultat: 10 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://gplsi.dlsi.ua.es/almacenes/ver.php?pdf=42

Vicente Trigo Aranda(ACTA). Historia y evolución de Internet. 3 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/033021.pdf

Wikipedia. (2017). Consultat: 2 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://ca.wikipedia.org/

Softcatalà. (2017). Corrector. Consultat: 11 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://www.softcatala.org/corrector/

World Wide Web Consortium (W3C). (2017). Consultat: 2 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://www.w3c.es/

Definción.DE. (2017). Consultat: 2 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://definicion.de/

CCM. (2015). El protocolo HTTP. Consultat: 2 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: http://es.ccm.net/contents/264-el-protocolo-http

Eduardo Mendez Navarro (Prezi). (2014). Consultat: 2 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://prezi.com/kdis4e5i6tak/historia-de-las-url/

@cdperiodismo (clasesdeperiodismo.com). (2013). 10 cosas que distinguen a un periodista web. Consultat: 10 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/09/16/10-cosas-que-distinguen-a-un-periodista-web/

Gina Tosas (LaVanguardia). (2014). Las cifras de los 25 años de la web. Consultat: 10 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20140312/54403310950/cifra-25-anos-web.html

Reuters. (2014). 10 curiosidades de la Red en sus 25 años. Consultat: 10 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://actualidad.rt.com/sociedad/view/122395-curiosidades-internet-web

MarketingDirecto.com. (2016). 3.300 millones de internautas y 966 millones de webs: las cifras de vértigo de internet. Consultat: 10 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/3-300-millones-internautas-966-millones-webs-las-cifras-vertigo-internet

@Yubal_FM. (2016). 25 años de la apertura al mundo de la World Wide Web: así fueron sus primeros pasos en 1991. Consultat: 5 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://www.xataka.com/historia-tecnologica/25-anos-de-la-apertura-al-mundo-de-la-world-wide-web-asi-fueron-sus-primeros-pasos-en-1991

iDESWEB. Historia de la Web. Consultat: 5 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: http://idesweb.es/temario/historia-de-la-web

Enfoque. (2015). LA EVOLUCIÓN DE LA WEB 1.0, 2.0 y 3.0. Consultat: 5 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: http://www.enfoquecomunicacion.com/blog/la-evolucion-de-la-web-1-0-2-0-y-3-0

Dyana Cordovez. (2016). Conclusiones- evolucion de la web. Consultat: 5 d’octubre de 2017, de de l’adreça URL: https://www.slideshare.net/dyanacordovez/conclusiones-evolucion-de-la-web