La sindicació no és solament un fenomen vinculat als weblogs (tot i que aquest s’ha fet més patent a causa de la popularització dels weblogs). Sempre s’han sindicat continguts i s’ha compartit tota mena d’informació en format XML. D’aquesta forma podem oferir continguts propis perquè siguin mostrats en altres pàgines de forma integrada, la qual cosa augmenta el valor de la pàgina que mostra el contingut i també ens genera més valor, ja que normalment la sindicació enllaça amb els continguts originals.

En aquest post podràs trobar la informació necessària per poder fer servir l’RSS, conèixer els seus avantatges i inconvenients, així com la relació que s’estableix amb el món de la comunicació.

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA?

Avui en dia, la paraula ‘RSS’ s’utilitza genèricament per parlar de les tecnologies que comparteixen un mateix objectiu: proveïr-nos fàcilment d’informació actualitzada. L’RSS tant sols és un tipus de feed, el qual s’ha acabat
popularitzant i per això molta gent utilitza aquestes sigles com a sinònim d’aquest.

Però quina és realment la definició de ‘RSS’? L’RSS (Really Simple Syndication) és un format de llenguatge XML molt senzill per poder rebre, directament a l’ordinador o a una pàgina web online, informació actualitzada sobre les pàgines web a les que estem subscrits, sense necessitat de visitar-les una per una. Gràcies al RSS, els lectors tenen una eina útil per mantenir-se informats sobre les notícies i webs que els interessen, conservant i emmagatzemant tota la informació en un sol lloc que s’actualitza de manera automàtica. D’altra banda, l’RSS també ofereix al lector un considerable estalvi de temps en la lectura d’informació i notícies, ja que només obrint el lector RSS (ja sigui un programa, el navegador o un lector web en línia), l’usuari podrà veure quines són les últimes actualitzacions i notícies que han publicat les diferents pàgines web a les que està subscrit. El vídeo següent és un breu resum de la definició d’RSS:

AVANTATGES I INCONVENIENTS

L’RSS, com tot, també té els seus punts forts i els seus punts dèbils. En la següent infografia s’en poden veure alguns, tot i que també s’ha de dir és un sistema amb molt pocs inconvenients:

UTILITAT PER AL PERIODISME

L’RSS pot ser de gran utilitat per als professionals del periodisme, ja que agrupa pràcticament a temps real, titulars de notícies de tot tipus de tema que es desitgi.  Aquest format presenta unes noves formes de presentació i accés als continguts, el qual es present gairebé a tots els diaris digitals.

A partir d’aquest format s’està desenvolupant una cadena de valor nova en el sector dels continguts que està canviant les formes de relació amb la informació tant dels professionals i empreses del sector, com dels usuaris. Bloglines, Feedster, Plazoo, Feedness, Retronimo, YourFeeds, Amazon, AllConsuming, NewsIsFree, sindic8, Blogdigger, entre altres empreses estan explorant noves formes d’ús i distribució de la informació. Molts diaris digitals també s’han sumat a aquesta nova tecnologia, alguns exemples són: La Vanguardia, El País, El Mundo, Diari ARA, Expansión, El Economista, etc.

CONCLUSIÓ

En definitiva, el format RSS es defineix com una nova forma de produïr i de consumir la informació. És una eina molt útil tant personal com professionalment, ja que ofereix tot el que la societat actual busca: inmediatesa i practicitat. Disposar de la informació que es desitja (filtrada) i tant actual com es vulgui. Com ja hem vist, disposa d’una gran quantitat d’avantatges, els quals fan que cada vegada hi hagi més pàgines web que se sumin a aquesta nova forma de consum i distribució. Actualment ja no cal anar web per web, consultant totes les noves notícies, ja que aquesta eina facilita el filtratge i la lectura de les fonts d’interès. Per contra, els inconvenients que té són mínims i poc significants, per tant, amb l’RSS s’estàn construïnt nous mètodes de consum, sempre en sincronia amb els avenços tecnològics i els canvis en el comportament i consum dels usuaris.

RSS a Prezi

WEBGRAFIA

Mendoza, Álvaro (2011). Ventajas y desventajas de los RSS. Consultat 1 de novembre 2017, des de https://mercadeoglobal.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-los-rss/

@cdperiodismo (2011). 5 razones para usar un lector de RSS. Consultat 1 de novembre 2017, des de http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/05/28/5-razones-para-usar-un-lector-de-rss/

Lasso, Iván (2013). Qué es RSS y como sacarle partido. Consultat 1 de novembre 2017, des de https://www.genbeta.com/a-fondo/que-es-el-rss-y-como-sacarle-partido

RSS. RSS explicada. Consultat 1 de novembre 2017, des de http://www.rss.nom.es/ventajas-sistema-rss/

Universidad de Murcia (2017). ¿Qué es RSS?. Consultat 1 de novembre 2017, des de: http://www.um.es/docencia/barzana/PRACTICAS/RSS-Google-Reader.html

35Webs. 2011. ¿Qué es RSS?. Consultat des de https://www.youtube.com/watch?v=t5m5lKx6rEo&t=6s