Al llarg del nostre dia a dia  ens n’adonem de moltes coses, però potser no ens parem a pensar en una de les coses més importants que ens rodeja: l’avenç. El futur, que moltes vegades el veiem tan llunyà, no ho està tant com nosaltres pensem. Cada dia apareixen noves coses, s’incorporen nous ítems que ens ajuden a facilitarnos la nostra vida quotidiana. I, amb motiu dels avenços tecnològics i de la comunicació online, apareix la figura del Community Manager (en català, gestor de comunitats en línia).

El professional en aquest camp té a les seves mans una eina que utilitzen milions de persones, que són les xarxes socials. Aquestes són les eines perfectes per donar a conèixer una campanya o arribar a qualsevol tipus de consumidor, element indispensable en les estratègies de màrqueting i comunicació de les empreses. Aquestes estratègies generen noves alternatives de conversa i participació de les persones per mitjà de nous canals, a través de l’intercanvi d’informació i de noves idees, basades en la comunicació propera amb els clients. Aquest fet fa que es generi un desenvolupament empresarial notable que millora la competitivitat.

Avui dia cap empresa que vulgui ser competitiva pot prescindir de la figura del
Community Manager. Per exemple, els mitjans de comunicació com la ràdio han anat adaptant la seva forma d’emetre els seus propis continguts amb l’arribada de les xarxes socials. Aquestes han pogut permetre que l’oient, no només gaudeixi de la programació, sinó que també pugui alhora opinar sobre els continguts. Degut a l’impacte a internet, els mitjans de comunicació han experimentat una gran transformació, per la qual ha sigut necessari introduir la figura del Community Manager per gestionar els continguts que es publiquen a través de la xarxa. Actualment els mitjans no tindrien sentit sense la presencia d’aquesta figura a les xarxes socials.

Com sorgeix la figura del Community Manager?

El creixement de les xarxes socials va fer que les empreses s’endinsessin en aquest món per obtenir més difusió i poder així arribar a més gent. A més, la popularitat de plataformes com Facebook i Twitter ha fet que les empreses replantegin les seves estratègies de mercat, publicitat i atenció al client. És així, doncs, com va sorgir aquesta nova figura, amb l’objectiu de gestionar la informació a les xarxes socials. Aquesta nova figura que les empreses van decidir implementar a la seva plantilla requereix constància vers la seva feina, que reclama constants canvis i innovacions.

La tasca d’un Community Manager

La principal funció que desenvolupa un Community Manager és la creació de contingut atractiu i de qualitat. Aquest no es limita a crear i a redactar contingut només per les xarxes socials, sinó que també es sol encarregar de gestionar el blog o la pàgina web corporativa de l’empresa.

Paral·lelament, també ha de monitoritzar totes les publicacions i novetats del sector de la seva empresa, convertint-se en els ulls de l’empresa a internet. Aquesta pràctica no serveix únicament per identificar oportunitats i amenaces a temps, sinó que també permet detectar el contingut més rellevant de la competència i del sector.

És vital que el Community Manager conegui al seu públic objectiu, no només als seus fans, sinó que també als clients potencials. D’aquesta manera podrà plantejar l’estratègia a seguir i determinar quines són les accions amb les que tindrà major èxit entre el públic.

Però segurament la funció més important d’un Community Manager és donar la cara per l’empresa en una crisi de reputació online. Si bé l’error no ha de per què ser del propi Community Manager, ja que pot ser també d’algun comentari desafortunat d’algun directiu, o algun producte defectuós. En aquests casos, la resposta no la ha de per què respondre ell/a, ja que pot venir dels alts càrrecs de l’empresa.

Eines d’un Community Manager

Per desenvolupar correctament la tasca, el Community Manager fa ús de diversos gadgets tecnològics, alguns dels quals poden ser:

Hooutsuite: Amb aquesta eina pots gestionar els perfils de Twitter, Instagram,
Google +, Youtube o LinkedIn dels diferents comptes que gestionis. Et permet
programar les teves publicacions, monitoritzar una paraula clau o un hashtag,
configurar equips de treball amb diferents usuaris, pujar directament vídeos a
Youtube, publicar una entrada a WordPress, etc.

Facebook Business: L’eina imprescindible per gestionar diferents comptes de
publicitat de Facebook. Es pot atorgar també diferents rols a diferents usuaris
en funció de les seves competències.

Blogsterapp: Aquesta eina programa per tu el contingut del teu blog publicantse automàticament a Twitter, Facebook, Pinterest o LinkedIn. A més, per a una mateixa entrada pots establir diferents tweets. El compte de Twitter estarà sempre actiu, guanyaràs seguidors i augmentaran les visites al teu blog.

Tweet Binder: Amb aquesta eina sabràs quants tweets s’han publicat, quin ha
sigut l’abast, l’impacte, quins són els usuaris més actius o influents, entre
d’altres coses.

Google Analitycs: Ens permet conèixer el perfil de qui visiti la nostra pàgina
web i quin trànsit generen les xarxes socials.

Easypromos: L’eina perfecte per gestionar concursos a Facebook o a Twitter.

Cool Tabs: Aquesta plataforma t’ofereix una infinitat d’aplicacions per
personalitzar una fan page. De totes elles, cal destacar la que et permet crear
sortejos a Instagram.

Twitteraudit: Eina perfecte per saber quants seguidors falsos acumula el teu
compte de Twitter o el de la competència, entre d’altres funcions.

TrendsMaps: S’usa per conèixer en temps real què és el que està succeint a la
teva ciutat, quins són els hashtags més populars i sobre quines tendències
s’està parlant a Twitter.

Canva: És una aplicació pensada per que, d’una forma senzilla, puguis crear-te
els teus propis posts de manera professional.

Bit.ly: Ofereix estadístiques dels enllaços escurçats i et permet personalitzar la URL.

Pili APP: Una eina que t’ofereix icones per Facebook i Twitter. Amb aquesta
aplicació aconseguiràs que els teus posts o tweets resultin més divertits.

La formació d’un Community Manager

Per ser un bon Community Manager s’ha de saber definir, preparar i executar estratègies. S’ha de planificar minuciosament cada detall i anticipar els efectes que tindrà cada acció.

En molts llocs web sorgeixen debats en torn a si un Community Manager ha de ser periodista, publicitari, informàtic, dissenyador… o sobre què ha de tenir coneixement. Un Community Manager ha de tenir coneixements de diverses àrees, no només de la comunicació, del màrqueting o de la publicitat. I, sobretot, ha d’aplicar el sentit comú en la seva gestió diària.

Per al desenvolupament estratègic de la gestió diària d’una comunitat online, un
Community Manager ha de tenir coneixements de les següents àrees:

Periodisme: És el director de comunicació online. Ha de saber elaborar els
continguts informatius i saber-los definir, adaptant-ho a cada mitjà.

Publicitat: La funció del Community Manager no és únicament informativa. Ha de saber comunicar-se amb la seva comunitat a través d’experiències. Ha
d’escoltar-la, seduir-la, donar resposta i interactuar amb ella utilitzant el
llenguatge propi de la publicitat.

RRPP: Com a ambaixador de la marca a Internet, ha de saber gestionar la seva
reputació. Ha de guanyar-se la confiança dels seus usuaris, atenent i donant
resposta a les seves exigències.

Addicte a les TIC: Un Community Manager és un apassionat d’internet i de les
noves tecnologies. Ha d’estar cada dia immers a la xarxa per estar al corrent de
les novetats que apareixen.

Màrqueting: Ha de conèixer a la perfecció el seu producte, la seva empresa, la
seva competència i el seu mercat.

Sociologia: Cada comunitat és diferent. El Community Manager ha de saber
com són els seus usuaris, entendre’ls, saber on participen, què esperen del
producte, com i per què els consumeix…

Però el més important de tot: un Community Manager no té horari ni dies lliures, ja que ha d’estar permanentment connectat.

Tipus de Community Manager

Existeixen funcions del Community Manager que són universals. En canvi, existeixen unes altres que depenen de les necessitats de les marques i de la forma de treballar de les persones o empreses que manegen les marques. És per aquesta raó que existeixen diferents tipus de Community Manager, d’acord amb les funcions que desenvolupa i a les responsabilitats que tenen.

• Community Manager Freelance: No només s’involucra amb la comunicació online de la marca, sinó que també fa d’executiu de comptes. És a dir, contacta amb el client per primera vegada, realitza i fa la proposta fins a conquerir-lo. Arribats a aquest punt, dissenya l’estratègia de comunicació, el pla d’acció i l’execució d’aquestes.

• Community Manager tàctic: És el tipus de Community Manager que participa en tot el procés estratègic, produeix idees, crea, genera, estructura i organitza l’estratègia i un pla d’acció per la marca. A partir d’aquí actua i en molts casos s’encarrega de realitzar informes avaluant l’execució i els resultats de l’estratègia. Aquest tipus de Community Manager, a diferència del Social Media Manager coneix molt més la marca, ja que maneja l’estratègia a la perfecció.

• Community Manager executor: Aquest tipus de Community Manager maneja tots els mitjans on la marca té presència segons l’estratègia. És responsable de buscar, generar i publicar els continguts que la marca desitgi compartir amb la seva comunitat. Aquests continguts han d’enganxar a la comunitat. Ha d’escoltar i donar seguiment a totes les conversacions que es generin al voltant de la marca, per poder donarhi resposta i interactuar amb l’audiència. Involucrar-se en les conversacions fa que es creï una relació entre la marca i la comunitat.

• Community Manager In-House: Aquests realitzen la seva feina dins de l’empresa i, depenent de com sigui de gran, poden fer també d’executors. L’avantatge d’aquest grup és que, estant dins de l’empresa, molts dels processos són més senzills i és molt més fàcil de generar canvis a favor de la comunitat. En aquest tipus, la burocràcia disminueix significativament.

De totes maneres, adjuntem un vídeo-resum on explica més dinàmicament la funció general d’un Community Manager. Qui sap com d’útil pot ser aquest post de cares al futur!

 

webgrafia

• (2017). Gestor de comunitats en línia. Consultat al 2017 a través de
https://goo.gl/sNziFV
Milcapeguero. Blog de márqueting digital. Consultat al 2017, a través de
https://goo.gl/DxAV3t
PuroMarketing. Marketing, Publicidad, Negocios y Social Media en Español.
Consultat al 2017 a través de https://goo.gl/A7DHYa
IEBS School. Consultat al 2017, a través de https://goo.gl/uFsevd
Un Community Manager. Consultoría de marketing digital. Consultat al 2017 a través de https://goo.gl/khsZ3L
XarxaTIC. Consultat al 2017 a través de https://goo.gl/Lx3kT7