1.Principis bàsics i context

El 2012, el 75% dels tràmits realitzats amb l’Estat es van efectuar mitjançant processos electrònics i fins a un 98% estan disponibles en aquest format. Actualment, vivim en un món on cada vegada més estem sota el llindar de les noves tecnologies. Les utilitzem diàriament, en qualsevol moment i allà on vulguem. I no només per al nostre oci, sinó que exponencialment estan entrant en les institucions que ens regeixen i ens governen com les administracions públiques.

Tots aquests avenços que ens arriben a les nostres mans i que ens permeten facilitar-nos la feina compten amb una característica mútua. Aquesta característica és la introducció de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en les administracions.

La productivitat i la qualitat del servei cap als ciutadans augmenten la comoditat, la rapidesa i l’accés de cadascuna de les persones a les administracions.

La e-administració entra en funcionament de la mà de la llei 11/2007, en la qual autoritza a la ciutadania a poder accedir als serveis públics a través d’un format electrònic. Avui en dia, el 98% dels tràmits per a poder relacionar-se amb l’administració de l’estat, es poden realitzar a través

d’internet. Un avanç que suposa no només un estalvi a la persona que ha de realitzar la tramesa en quant a temps, sinó que la diferència també es troba en el preu de cost. És més econòmic realitzar-ho via internet. En el més de març de l’any 2013, l’estalvi que va proporcionar aquesta eina a l’estat va ser de 204 milions d’euros en l’àmbit sanitari. El 45% dels ciutadans espanyols han utilitzat la e-administració durant aquests any, situat un punt per sobre de les altres sectors. La tecnologia està evolucionat i ens permet cada vegada més, endinsar-nos en aquest món avançat i canviant, que ens aporta aspectes positius i ens facilita el treball del nostre dia a dia davant de qualsevol adversitat.

 

La e-Administració cada vegada es troba més present en les nostres vides, facilitant la feina de tots nosaltres

2. La e-Administració

Amb l’ajuda de l’e-Administració, molts serveis públics faciliten les seves tasques

La e-Administració (administració electrònica) o e-goverment fa referencia a aquells mecanismes electrònics que permeten la prestació de serveis públics de l’administració tant als ciutadans com a les empreses. Les TIC faciliten l’impuls d’aquesta tendència.

2.1. Objectius

Els objectius de la e-Administració, segons la UNESCO, són:

 • Millora la qualitat de vida dels ciutadans
 • Proporcionar millor servei i informació
 • Reduir les barreres socials facilitant les integracions
 • Millora de la productivitat de les empreses
 • Reducció de l’impacte mediambiental gràcies a l’estalvi de paper quesuposa
 • Millorar l’organització interna dels governs
 • Millorar la transparència de les administracions públiques
 • Promoure la participació democràtica dels ciutadans

2.2. Avantatges

La e-administració presenta alguns avantatges, alguns dels quals són:

 • Accés a diferents serveis integrats en l’administració per part de la ciutadana.
 • Accés a més i millor informació
 • Administració còmoda, oberta i propera.
 • Estalvi de temps per a realitzar les gestions.
 • Instantaneïtat i disponibilitat durant les 24 hores del dia.

2.3. Inconvenients

Aquesta eina també presenta alguns inconvenients, com:

 • Fractura digital. Divisió entre aquells que tenen el coneixement o poden utilitzar aquest mètode.
 • Vulneració de la intimitat i de la seguretat a causa del mal ús de les noves tecnologies.
 • Pèrdua de llocs de treball
 • Desaparició dels interlocutors físics

 

3. Aplicacions

3.1. Aplicacions a la ciutadania

La ciutadania compte amb diferents opcions per a tramitar dins de la e-Administració, que engloben àmbits com:

 • Educació i formació (beques, investigació,…)
 • Ciutadania i drets
 • Treball (borsa de treball)
 • Salut i serveis socials
 • Família
 • Oci i turisme
 • Diners i impostos (pagaments)
 • Trànsit i transports (pagament de multes,…)
 • Seguretat ciutadana (denúncies, demandes,…)
 • Habitatge

Un exemple d’una pagina que utilitza la e-Administració com a eina

3.2. Aplicacions a empreses

A més de la ciutadania, les empreses compten també amb distintes maneres de tramitar dins de la e-Administració, que s’agrupen en:

 • Punts d’atenció al emprenedor
 • Contractació pública
 • Emprendre dins de la Unió Europea
 • Emprendre en les diferents Comunitats Autònomes
 • Guies per a l’emprenedor i per a les empreses

 

4. La e-administració i el periodisme

De la mateixa manera que als ciutadans i a les empreses se’ls hi ha facilitat la feina a través d’aquestes plataformes, el món de la comunicació també ha rebut el seu granet de sorra. El sorgiment de plataformes d’internet que faciliten la feina, permeten connectar i transmetre allò a la gent a través d’aquests canals.

S’utilitzen les xarxes socials com a mitjà de contacte i difusió de les diferents informacions per a arribar a tot el públic. En el cas de l’Estat Espanyol es compta amb un mitjà específic en el qual es publiquen diferents notícies dins de la e-Adminitració. El ciutadà pot accedir amb facilitat i consultar aquestes informacions.

Altres formes de comunicació que utilitzen seria una de les xarxes socials més potent, com és el cas de Twitter. També s’hi pot trobar que es realitza en format audiovisual, a través d’un canal de Youtube, que aporta una característica més visual.

Pàgina del govern espanyol, on s’aprecia la iniciativa de l’estat amb la e-Administració.

Twitter

https://platform.twitter.com/widgets.js

5. Bibliografia

Millán Tejedor, R. (2007). La e-Administración. [online] Ramonmillan.com. Disponible en: http://www.ramonmillan.com/tutoriales/eadministracion.php [Consultat el 30 Oct. 2017].

Uv.es. (n.d.). Tema 6 PG. [online] Disponible en: https://www.uv.es/vjaime/Politicas/Materiales%20GP/Tema%206%20presentaci on.pdf [Consultat el 31 Oct. 2017].

Sánchez, J. (2013). Los beneficios de la e-Administración. [online] ABC. Disponible a: http://www.abc.es/tecnologia/informatica- soluciones/20130601/abci-eadministracion-estado-201305311332.html [Consultat el 1 de novembre del 2017].

Ehu.eus. (n.d.). Cuestiones básicas de la e -Administración. [online] Disponible en: https://www.ehu.eus/documents/2632144/2634184/e- administraci%C3%B3n.pdf [Consultat el 2 Nov. 2017].

Es.wikipedia.org. (2017). Administración pública electrónica. [online] Disponible en : https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica_electr%C3 %B3nica [Consultat el 3 Nov. 2017].

Administracion.gob.es. (2017). La vida en trámites – Trámites – Inicio. [online] Disponible en: https://administracion.gob.es/pagFront/tramites/miVidaEnTramites/miVidaEnTra mites.htm [Consultat el 5 Nov. 2017].