Introducció

L’analítica web és una de les branques més importants dins de les campanyes
de màrqueting digital que porten a terme les empreses. No se sap si alguna
cosa funciona si, a priori, no ho mesures.

Google Analytics és una eina que permet controlar tot el tràfic de la teva pròpia
web. D’aquesta manera tenim l’oportunitat de conèixer dades d’interès dels teus usuaris per a després poder adaptar la seva demanda de manera òptima.
Sabem que Internet és un món molt ampli. La tecnologia va avançant cada cop
més. El que es busca és crear quelcom del gust de l’usuari. Hi ha hagut webs
que han hagut de clausurar a causa que el seu contingut no proporcionava el
suficient “share” per a seguir endavant. Per a crear una web, has de tenir en
compte un aspecte fonamental, el teu públic. Ell és el jutge, decideix si allò val
o no val. El que busca aquest és sempre que allò que estigui visualitzant li
causi curiositat, interès. Google Analytics ajuda al creador de la web a
contemplar totes les característiques anteriors, ja sigui el nombre de visites, el
tràfic, el temps que l’usuari dedica a la web…

Aquesta eina ha ajudat a la part digital de les empreses. Com saber si la teva
web serà popular entre els usuaris? Com saber si allò que fas té
transcendència? Tal i com comentava anteriorment, Google Analytics ha
facilitat molt la tasca a les empreses, poden saber a l’instant si allò creat té
repercussió social. Google Analytics destaca pel fet que coneix a l’instant el comportament dels usuaris; si allò els agrada i els captiva, tens molts punts per a que la web creada tingui èxit tant a curt com a llarg termini.

Resultado de imagen de google analytics

https://developers.google.com/analytics/terms/branding-policy?hl=es

2. CONTINGUT:

2.1. Què és Google Analytics?

Google Analytics és una eina que va ser llançada el 14 de novembre de l’any
2005 per Google. El que pretenia aquesta eina, totalment gratuïta, era
proporcionar a cada web el seu respectiu tràfic d’usuaris, el comportament
d’aquests, la duració de la seva estància o el resultat de les campanyes de
màrqueting digital, entre d’altres. Google Analytics permet fer un seguiment a
les pàgines web, a les xarxes socials i els blogs. Pel que fa les pàgines
d’anàlisi, aquesta eina és la dominant. El servei que ofereix permet el
coneixement d’una sèrie de trets que beneficien principalment a l’empresa que
fa ús del serveis de Google Analytics. posteriorment beneficiarà també a
l’usuari ja que les empreses podran adaptar els seus continguts als gustos dels
consumidors.
A més a més, Google Analytics és compatible amb totes les altres eines que
proporciona Google, com per exemple YouTube o Blogger.

Resultado de imagen de google apps

http://beople.es/google-obliga-a-las-apps-de-android-a-pedir-permiso-para-utilizar-datos-personales/google-apps-2/

2.2. Funcionament

Abans d’usar l’eina sempre s’hauran de marcar uns objectius. Normalment, si
una pàgina web consta d’un nombre de visites petita es faran servir els
objectius predeterminats que et proporciona Google Analytics:

I. Destí-> La ubicació específica.
II. Duració-> El temps dedicat de l’usuari a la web en una sessió.
III. Pàgines-> El número de pàgines que l’usuari ha visitat en una sessió.
IV. Esdeveniment-> Activa una acció que ha estat definida prèviament.

Google Analytics consta de cookies, navegadors, i del que fa que l’eina sigui
tan eficient; un codi JavaScript(llenguatge de programació interpretat) per anar
recollint informació de les diferents pàgines web. D’aquesta manera, cada cop
que un usuari està fent servir l’eina, Google Analytics ho registrarà mitjançant
un codi. Aquest codi no requerirà tornar a ser inserit a cada pàgina que l’usuari
visiti ja que Google Analytics ho farà de manera automàtica.

Resultado de imagen de codigo javascript google analytics

https://www.vitaminadigital.es/analiza-las-visitas-web-google-analytics/

Quan l’usuari entri en una pàgina que contingui el codi de Google Analytics
aquest generarà cookies (petits arxius de dades que permeten registrar el que
l’usuari freqüenta). Amb les cookies, els servidors de Google aniran carregant
totes les dades freqüentades pels usuaris i acte seguit es generaran els
resultats pertinents a la pestanya de Google Analytics.

2.3. Què proporciona?

Google Analytics ha proporcionat moltes facilitats, tant als usuaris com a les
empreses alhora de crear un apartat digital. Aquesta eina dóna l’oportunitat de
conèixer a l’usuari a la perfecció. Ex: Des de l’edat i el sexe fins al temps
d’estada que li dedica al web. Com sabem, amb la digitalització s’han anat
obrint fronteres que ençà semblaven impossibles de descobrir. Qui hagués dit
que podries seguir el que cerquen els usuaris a temps real? Com és possible
que amb només un “click” les webs sàpiguen que és del grat del consumidor?
Eines com Google Analytics han col·laborat per a que aquest fet sigui possible.

->Visualitzar el tràfic de la teva web. No només és important saber el
volum de visites sinó que també del lloc d’on provenen. Gràcies a aquest
fet, el contingut podrà anar millorant depenent dels gustos del
consumidor i aplicar diferents estratègies per a que la teva pàgina web
sigui innovadora i acord amb el consumidor.
-> El contingut. Dades com l’estància al web o les preferències dels
usuaris ajudaran a conèixer quina pàgina genera més popularitat i sobre
tot a descobrir el per què.
->Gràfics precisos. Un dels fets de la popularització de l’eina ha estat la
facilitat visual per veure els resultats. Amb la claredat d’aquests gràfics,
el creador de la pàgina web pot saber amb facilitat el què funciona i el
que no.
->Avantatges pel màrqueting digital. Les empreses han pogut
desenvolupar aquesta àrea a causa de l’eina. Mitjançant Google
Analytics, la possibilitat de crear noves estratègies es veu facilitada. Al
conèixer els gustos del consumidor, elaborar una estratègia és molt més
senzilla. Sens dubte, les campanyes de màrqueting digital s’han vist molt
remunerades.
->Possibilitat de fixar objectius. Com he esmentat anteriorment, hi ha
objectius bàsics que et proposa el mateix Google Analytics. Però si la
pàgina web es popularitza i gaudeix de moltes visites, existeix l’opció de
triar els objectius per a aconseguir conèixer més profundament al
consumidor.

Breu vídeo on s’explica de manera breu el que ofereix Google Analytics.

Vídeo: Tutorial Google Analytics

2.4 Segmentació Avançada

La segmentació avançada és una opció que té Google Analytics per a optimitzar una campanya. Proporciona una visió general del funcionament de les estratègies a seguir. La clau d’aquesta opció és l’aprofundiment de coneixement i d’informació sobre l’usuari.

Entre altres coses, pots accedir als informes estàndards i personalitzats per un usuari, crear cinc tipus de segments personalitzats (demogràfics, tecnològics, de comportament, data de la primera visita, fonts de tràfic). A més a més, es poden incloure dades demogràfiques com l’edat, el sexe o els interessos de l’usuari.

Resultado de imagen de segmentacion avanzada google analytics

http://www.antevenio.com/blog/2017/05/que-es-la-segmentacion-avanzada-en-google-analytics/

La segmentació avançada no només inclou les característiques anteriors, sinó que es poden obtenir dades molt específiques en base al dispositiu que utilitzin els usuaris. Amb la segmentació de Google Analytics es poden crear campanyes personalitzades amb un impacte major en aquells aspectes més forts que caracteritza a la pàgina web. Aquest fet permet centrar les estratègies de màrqueting digital.

2.5 Avantatges i desavantatges

 • Avantatges
 1. Número d’informes. 
 2. Molts llocs i molts usuaris.
 3. Registre de les xarxes socials. (Facebook, Twitter, Instagram etc.)
 4. Absorció ràpida i efectiva de la informació.
 • Desavantatges
 1. Privacitat
 2. Pèrduda de dades per error
 3. Limitacions tècniques
 4. Dades guardades per un tercer

 

Resultado de imagen de ventaja y desventaja

https://sites.google.com/site/bibliotecasvirtualesydigitales/tabla-de-c/capitulos/ventajas-y-desventajas-de-las-bibliotecas-virtuales-y-digitales

3. Conclusions (Relació amb el periodisme)

El món del periodisme i l’anàlisi web estan molt lligats. Aquesta s’ha convertit
en quelcom fonamental per a qualssevol mitjà que compti amb una àrea
estratègica al seu voltant.
Els mitjans de comunicació utilitzen molt les dades proporcionades pel Google
Analytics per a efectuar campanyes comercials. El poder conèixer com si fos de
primera mà el client, facilita molt la tasca de màrqueting d’aquell mitjà. El
periodista analitza aquestes estadístiques proporcionades per Google Analytics
per després saber el perquè del resultat. Conèixer el motiu ajudarà al mitjà de
comunicació a definir els objectius o a canviar-los depenent de l’opinió de
l’usuari, també ajudarà a proporcionar contingut de més valor als lectors. Per a
ser capaços d’oferir allò que realment interessa al lector, s’ha de conèixer bé
les seves preferències i entendre i respectar les seves opinions.
Els mitjans de comunicació també s’han beneficiat d’aquesta eina per veure
quins continguts funcionen i quins no. Quins tenen popularitat i quins han
d’ésser modificats per a assolir-la. Com esmentava anteriorment, els mitjans es
beneficien del Google Analytics sobre tot per temes publicitaris i comercials.
Amb l’ajuda de gràfiques i d’altres informacions rellevants tenen la capacitat de
contemplar si “x” producte té transcendència social. La immediatesa, la
quantitat de dades o la precisió que té l’eina ajuda molt al mitjà alhora de
prendre decisions.

4. Webgrafia

 • Google.com (2017). Lista  de  funciones  de  Google  Analytics  Google Analytics. [en línia] Disponible a: https://www.google.com/intl/es/analytics/features/index.html [Consultat el 5 Nov. 2017].
 • com. (2015). Ciudadano2cero-Google Analytics [en línia] Disponible a: https://www.ciudadano2cero.com/que-es-google-analytics/ [Consultat el 7 Nov. 2017].
 • (2016). Qué es y cómo funciona Google Analytics. [en línia] Disponible a: http://www.antevenio.com/blog/2015/03/que-es-como-funciona-google-analytics/ [Consultat el 6 Nov. 2017].
 • (2015). 5 recursos para aprender analítica web. [en línia] Disponible a: http://www.antevenio.com/blog/2015/04/5-recursos-aprender-analitica-web/ [Consultat el 7 Nov. 2017].
 • (2017). Qué  es  la  segmentación  avanzada  en  Google. [en  línia]                    Disponible a: http://www.antevenio.com/blog/2017/05/que-es-la-segmentacion-avanzada-en-google-analytics/ [Consultat el 7 Nov. 2017].
 • WWWhat’s new? (2015). Aplicaciones, marketing y noticias en la web. (2017). Qué es y cómo funciona Google Analytics. [en línia] Disponible a: https://wwwhatsnew.com/2013/08/27/que-es-y-como-funciona-google-analytics/ [Consultat el 6 Nov. 2017].