Què és la geolocalització?

És la capacitat per obtenir la localització geogràfica real d’un objecte. La
geolocalització tant pot ser la consulta de la ubicació (es pregunta on està
l’objecte però sense una resposta a l’instant) o la consulta real de la ubicació
(s’obté la resposta immediata d’on es troba l’objecte).

Aquests objectes han de tenir un sistema per a fer possible la seva
geolocalització, el més conegut és el sistema GPS. Tot i que, un dels sistemes
més utilitzats és el de ràdio-ajuda (conjunt de senyals radioelèctriques que
permeten trobar sistemes que emeten ones).

El sistema GPS

El sistema de posicionament global, o GPS, és el sistema de navegació per
satèl·lit que permet saber la posició geogràfica amb gran exactitud. Els satèl·lits
permeten determinar a tot el món la localització d’una persona, un vehicle o
qualsevol objecte que pugui connectar amb el sistema GPS, l’exactitud és tanta
que només pot fallar en 4 metres.

El sistema GPS funciona mitjançant una xarxa de satèl·lits que es troben al
voltant de la terra. Per determinar la posició, l’aparell que utilitzem connecta amb quatre dels satèl·lits que es troben a la xarxa, la connexió és automàtica i
s’envien senyals entre els aparells, sobre aquests senyals, l’aparell sincronitza
el rellotge del GPS i fa un càlcul amb el retard dels senyals per a establir la
distància entre l’objecte i el satèl·lit. Mitjançant la triangulació es determina el
punt on està l’objecte que volem localitzar. Per a una millor comprensió del sistema us deixo un vídeo que ho explica.

Història de la geolocalització

Des de l’inici de la humanitat, els éssers humans han tingut la necessitat de tenir
un mètode per a tornar sans i estalvis a casa. Els mètodes han variat però
l’objectiu és el mateix.

Dels senyals de fum al sistema GPS, la humanitat ha creat diverses formes de
localització. La Geolocalització com a tal s’inicia amb les torres de ràdio a l’inici
del segle XX. Els equips militars van crear un sistema de torres de ràdio que
permetia tenir localitzats als vaixells, avions i diverses tropes a llarga distància.

Amb l’aparició dels Smartphones pels voltants del 2007, la geolocalització va fer un boom, els smartphones van obrir la porta a l’expansió total del sistema GPS, els navegadors ja no eren l’eina més utilitzada sinó que la localització via mòbil era el nou instrument.
Al portar la tecnologia adient, els smartphones van normalitzar l’ús del sistema
GPS diari, amb això apareixen utilitats com Google Maps, Pokemon Go,
Ingress…i d’altres aplicacions que permeten compartir la nostra ubicació
(Instagram, Snapchat, WhatsApp).

Aplicacions relacionades amb la geolocalització

Google Earth/Maps

Google Earth va evolucionar a allò que coneixem avui dia com Google Maps.
Maps és l’eina de localització més utilitzada actualment. El sistema GPS dels
smartphones actuals han facilitat l’ús d’aquesta app.

Actualment Google Maps compta amb quasi la totalitat de la terra, a més hi té
els mapes de les carreteres de la majoria d’indrets. Des de fa uns sis anys, Maps
ha anat recollint imatges per a millorar l’experiència d’usuari. Aquestes imatges
són en 360 graus, el que permet reconèixer un espai amb més facilitat.

Exemple de mapa proporcionat per Google Maps:

Pokémon GO!

És el joc per excel·lència que utilitza un sistema de geolocalització. El sis de juliol de 2016 es va donar tret a un dels fenòmens més grans des de l’aparició dels smartphones.

L’estiu de 2016 va ser marcat per les riuades de gent corrents per atrapar un
monstre virtual, així va ser com l’ús del GPS va fer un gir total. Un altre ús a
banda d’utilitzar-lo com a navegador convencional.

Actualment el joc ja no és tan popular, ja que no estava preparat per a la rebuda que va tenir. Els primers dies de sortida Pokémon GO! Tenia molts problemes de base, la sincronització amb el GPS funcionava però els servidors del joc no, per tant els usuaris van experimentar molts problemes de llançament i el van anar deixant enrere.

L’avanç tecnològic dels sistemes de geolocalització van permetre que moltíssima gent sentís la nostàlgia dels monstres virtuals i sortís al carrer a per ells. Amb això moltes empreses es van adonar que amb una bona implementació del sistema de geolocalització es poden fer grans coses i amb un públic molt elevat. A continuació us en deixo el tràiler:

El periodisme i la geolocalització

Actualment el periodisme està més globalitzat que mai, els mitjans de
comunicació tenen enviats a l’estranger per a realitzar connexions als llocs dels
fets, ja sigui al carrer del costat del mitjà o a l’altra punta del món.
Per això, els mitjans més estesos arreu tenen diferents versions d’un mateix diari.

Per exemple, La Vanguardia, té dues versions, l’edició global i l’edició de
Catalunya. Aquest fet és perquè als usuaris els hi surtin notícies més properes a
ells i per tant que els puguin interessar més.
Com ho fan? Doncs d’una forma molt simple, en connectar-nos a la pàgina web
de La Vanguardia, aquesta detecta la nostra IP, la IP li proporciona la informació
necessària perquè la pàgina web sàpiga d’on prové la nostra connexió i per tant
acotar quines informacions ens poden semblar més interessants.

També podem relacionar el periodisme amb la geolocalització als articles
actuals. Darrerament hi ha hagut informacions de desaparicions de vaixells i
avions, els periodistes que n’han redactat la informació l’han acompanyat amb
un mapa interactiu amb les coordenades per detallar més el lloc dels fets. Això
també és part de la geolocalització, ja que utilitzem un mapa (Google Maps) per
a completar una informació. Xerrada sobre la geolocalització i el periodisme, relacionat amb la privacitat dels individus:

Opinió personal

Considero que la geolocalització i els sistemes GPS han aportat grans avenços
dins la societat actual. Avui dia sense Google Maps per exemple seria molt més
complicada la navegació i el fet d’anar a llocs desconeguts.

En canvi pel periodisme no ha suposat un gran canvi en les formes de fer, cert
és que es complementen certes informacions, però la geolocalització no ha fet
una gran incisió en el món periodístic, d’altra banda si l’ha fet en la nostra
societat.

Webgrafia

PARDO, J. Geolocalització: què és i com funciona?. [en línia]. Actualitzat el 18
de novembre de 2014.  http://alatacalatac.blogspot.com.es/2014/11/geolocalitzacio-que-es-i-comfunciona.html

MUÑIZ, J. La historia de la geolocalización desde tiempos prehistóricos
[Infografía]. [en línia]. Actualitzat el 30 de juliol de 2011.
http://seetio.com/blog/2011/07/30/la-historia-de-lageolocalizacion-desde-tiempos-prehistoricos-infografia/

ANÒNIM. Geolocalització. [en línia]. Actualitzat el 7 d’octubre de 2017.
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolocalizaci%C3%B3n

ANÒNIM. Radioayuda. [en línia]. Actualitzat el 12 d’abril de 2017. https://es.wikipedia.org/wiki/Radioayuda

ANÒNIM. Sistema de información geogràfica. [en línia]. Actualitzat el 16
d’octubre de 2017.  https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fi
ca#Historia_de_su_desarrollo

ANÒNIM. Sistema de posicionament global. [en línia]. Actualitzat el 12 juliol de
2017. https://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionament_global

ANÒNIM. Teléfono inteligente. [en línia]. Actualitzat el 30 d’octubre de 2017.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente