El blog d’avui tractarà de la Web 2.0. Un terme que, si has arribat fins aquí, pots dir que ja n’ets partícip.  Veurem el que és, des dels seus inicis fins a l’actualitat. Perquè sigui més fàcil compendre el que ha supososat aquesta versió, veurem les diferències que hi ha amb la Web 1.0, juntament amb alguns exemples; parlarem de les aplicacions que no són tant conegudes sobre la Web 2.0,  ja que les més típiques tothom les coneix i sap com és el seu funcionament; i finalment observarem quins avantatges i desavantges s’oculten derere d’aquesta nova versió. 

Què és la WEB 2.0 i on ens porta?

Pot semblar que el nom de Web 2.0 s’interpreti com una nova versió de la Web, però realment no ho és, és a dir, s’implca més en  els canvis que es fan en l’ús de la plataforma. Aquesta no estava pensada i meditada per ser una actualització com per exemple, cada any o menys, hi ha una actualització del programari d’Apple, això és perquè s’ha estat pensant millores, canvi d’imatge, un ús més fàcil i accessible, etc. En canvi, en la creació de la Web 2.0 va ser una espontaneïtat, el concepte va començar a sorgir amb una conferència d’intercanvi d’idees entre O’Reilly i MediaLive Internacional. O’Reilly van observar que la Web era molt més important del que ells es pensaven, tenia noves i interessants aplicacions que van anar apareixent amb sorprenent regularitat. De tal manera van anar investigant si el concepte de Web 2.0 podria tenir sentit.

Aquí us deixo l’enllaç a l’article d’O’Reilly.

El seu propòsit fonamental és la col·laboració i l’intercanvi àgil d’informació entre els usuaris. És una revolució del negoci de la indústria dels ordinadors, un canci on els protagonistes principals són l’usuari i la web. Això fa que els consumidors (usuaris) augmentin, ja que s’han centrat principalment en ell.

El logo principal de la Web 2.0 és ’’Tot està a la web’’, ens referim a què l’usuari pot connectar-se a través d’un equip i interactuar amb les aplicacions o llocs web on a més de recopilar informació, pot interactuar amb altres usuaris, publicar continguts, i tenir una comunicació més recíproca.  La Web 2.0 ha fet que qualsevol persona, independent del lloc on se situï o de la seva professionalitat tingui les mateixes possibilitats de publicar notícies siguin verídiques o no. Aquest fet ha afectat molt als periòdics tradicionals, ja que actualment tot està a la web, i tothom podria ser periodista vist des d’aquest punt de vista.

Tot i així, el terme ”Web 2.0” ha estat criticat des del seu llençament, ja que hi ha una enorme quantitat de persones que estan en descord sobre el significat exacte, unes ho denuncien com a paraula de moda de màrqueting que no te sentit, i altres l’accepten com la nova saviesa convencional, segons l’article de O’Reilly.

La pàgina web de Instituto Nacional De Tecnologia Educativa y Información del Profesorado resumeix molt bé quins són els principis de la Web 2.0

 • ”Orientat a Internet. Tot està a la web. Només fa falta un navegador web i una connexió a Internet. Això garanteix la mobilitat de l’usuari i l’accés multiplataforma des de qualsevol sistema.
 • Comunitats d’usuaris. La Web 2.0 és una actitud i no una tecnologia. La seva ocupació suposa la participació sota les directrius de les “4 C”: Comunicar-se, Compartir, Col·laborar i Confiar. Els usuaris són creadors de continguts i no solament mers consumidors. I a més aquesta creació es pot realitzar de forma cooperativa d’acord amb unes regles i rols definits i acceptats. L’administrador delega la seva confiança en altres usuaris perquè puguin publicar lliurement.
 • Perpètua Beta. En constant revisió. L’aplicació s’orienta a l’usuari i es millora gràcies a l’experiència i aportacions dels usuaris.
 • Facilitat. Permet una gestió àgil i precisa de la informació en diferents contextos i amb diferents propòsits. Gràcies a l’ús de CMS (gestors de continguts): Joomla, WordPress, Drupal, Moodle, MediaWiki, etc .
 • Gratuïtat. En la majoria dels casos el seu ús és gratuït en un context personal o educatiu.
 •  Personalització. Els serveis i gestors CMS es poden adaptar a les necessitats de l’usuari en permetre la personalització de moltes de les seves opcions: activació/ocultació de gadgets, configuració del tema de presentació (separació de forma i continguts), categories per a la classificació de continguts, etiquetes, etc.

 • Propagació viral. La informació nova es difon ràpidament gràcies a la subscripció RSS, agregadores, trackbacks, pings, xarxes socials, etc.

 • Etiquetatge social. L’usuari assigna lliurement les etiquetes i categories als articles, imatges, àudios, marcadors, podcasts, vídeos, etc. Sorgeixen així les categories socials o folksonomías, un sistema d’etiquetes sense jerarquies predeterminades que facilita la cerca dels continguts.

 • Iniciativa descentralitzada. Les xarxes socials (Facebook, Ning, Tuenti, …) proporcionen la possibilitat de crear i mantenir fàcilment un espai de trobada entre persones amb interessos comuns. I tot això al marge de líders o hegemonies més verticals. Qualsevol persona pot tenir en pocs minuts un espai en Internet on publicar les seves opinions, consultes, dubtes, experiències, etc i també on convidar a uns altres a participar. ‘’ (INTEF, 2016)

WEB 1.0 vs WEB 2.0

Principalment la gran diferència entre la Web 1.0 i la Web 2.0 és que amb la primera l’usuari era un subjecte passiu només podia accedir a la informació sense cap mena d’interacció, la pàgina web només podia publicar/mostrar informació. En canvi, en la segona l’usuari és un subjecte actiu, els usuaris no només són els consumidors sinó que a partir d’ara també poden crear els continguts, i té com a propòsit intercanviar informació entre ells.

Figura1. 1.0 vs 2.0/ Extret de EDWIN ANDRES ESPEJO on emaz. Copyright Emaze

Cal esmentar que les diferències entre la primera i la segona era de la Web no es basen en un canvi a nivell tecnològic en els servidors, sinó que és l’enfocament de la Xarxa, els objectius i la forma en què els usuaris van començar a percebre la informació en línia.

Un exemple molt bàsic de Web 1.0 seria l’Enciclopèdia Britànica on els usuaris poden consultar en línia els continguts elaborats per un equip d’experts. Per altra banda, a la Web 2.0 hi trobem la Wikipedia en la qual els usuaris que ho desitgin poden participar en la construcció dels seus articles.

A partir d’aquí, us deixo un enllaç d’un vídeo el qual t’explica molt clarament a base d’imatges les diferencies de les dues Webs.

 

Exemples de WEB 2.0

Segur que molts de vosaltres coneixereu la majoria de les aplicacions Web 2.0, ja que les utilitzeu dia a dia. Aquestes són les xarxes socials com ara Facebook, Twitter, Youtube, etc. Aquestes són les més senzilles, però em sabríeu dir en aquest mapa quines d’aquestes aplicacions no coneixeu?

Segurament els més utilitzats són els de Google, Skype, Amazon, etc. Però què és el Digg? I el del.icio.us? Algunes d’aquestes aplicacions us semblaran desconcertants, per això m’agradaria explicar-vos-les i fer més fàcil la comprensió del concepte de Web 2.0 després que hàgeu llegit les seves característiques.

 • Digg: és un lloc web on els usuaris (que han d’estar registrats) són qui envien notícies o històries i són exposades a votació per la resta d’usuaris, així qui tingui més vots arriben a ser portada.

 • Delicious és una aplicació molt fàcil d’usar i administrar i serveix per guardar les teves pàgines favorites, agregar una descripció i etiquetar perquè sigui molt fàcil trobar-les. Té molts avantatges: És online i no perdràs les adreces guardades encara que formategis el teu ordinador, ja que estaran pujades a la Xarxa. La pàgina web de NetVibes és molt similar.

 • Flickr: és un lloc web que permet emmagatzemar, ordenar, buscar, vendre i compartir fotografies o vídeos en línia, a través d’Internet. Compta amb una comunitat d’usuaris que comparteixen fotografies i vídeos creats per ells mateixos.

 • Writely: és un editor de text basat en una web que ofereix múltiples funcions, com la possibilitat de compatir documents entre usuaris, crear documents públics el cual es poden editar lliurement.

Figura 2. Aplicaciones. Extret de Aplicaciones Web 2.0. Copyright Sildeshare

Actualment les aplicacions i els llocs Web 2.0 van creixent dia a dia, però sempre segueixen una mateixa línea: el lloc posa la plataforma i l’usuari el contingut.

A més a més, aquí us adjunto un mapa que agrupa de forma virtual les principal conceptos que habitualmente es relacionen amb la Web 2.0, juntament amb una breu explicació. A més s’han seleccionat alguns exemples d’aplicacions que s’emmarquen a la web. I un glosari tècnic que explica amb més detall algunes de les tecnologies i acrònims asociats amb aquesta.

(Aquest mapa visualforma part del libre de ”La Web 2.0” publicat per la Fundació Orange.)

AVANTATGES i DESAVANTATGES

 AVANTATGES

Gràcies a internet en els últims anys hem experimentat unes millores increïbles en molts aspectes de les nostres vides. Una d’aquestes millores la podem veure reflectida en la Web 2.0, la qual gràcies a ella hem pogut tenir una comunicació més interactiva i fluida.

Un dels avantatges de la Web 2.0 és que ha obert uns espais de comunicació molt amplis entre professors, alumnes, famílies, amics, etc. I és una forma de continuar la feina treballant des de casa o des d’altres llocs, juntament amb una o vàries persones a la vegada i des de diferents llocs del món. A més, les seves eines són fàcils d’utilitzar per a tothom.

Comunicar-se, publicar, comentar i observar pot ser molt estimulant per l’usuari.

El software és legal, no ens hem de preocupar per la llicència, és a dir que el sistema està protegit de l’accés il·legal.

DESAVANTATGES

El principal desavantatge de la Web 2.0 és que té una dependència amb el sistema de connexió a internet, sempre hi ha la possibilitat de quedar-se sense connexió a internet i sense la informació de la qual depenem. També hi ha el fet que moltes webs tinguin poca seguretat davant dels hackers o els virus.

L’aïllament que es pot arribar a donar entre els éssers humans, eliminant la interacció social física i utilitzant la virtual. És més, molta gent ha canviat els seus hàbits naturals, com anar a corre, llegir, anar al cinema, per estar enganxat a la xarxa.

Requereix equips i recursos tècnics.

Pots arribar a tenir menys intimitat en la teva vida social.

Si voleu saber mes feu click aquí

WEBGRAFIA

Blogspot. (2016). Consultat a través de

Definición de. (2013). Consultat a través de

Diseño de material multimédia. (2016). Consultat a través de

MasterMagazine. (2016) Consultat a través de

O’Reilly. (2016). Consultat a través de

Tecnolopedia. (2011) Consultat a tarvés de

Textos universitaris de biblioteconomia i documentació (2016) Consultat a tarvés de 

Viquipèdia. Web 2.0 (2016) Consultat a través de

Viquipèdia. Web 1.0(2016). Consultat a través de

Youtube. (2016). Consultat a través de