Infografies, que són i perquè serveixen

Les infografies (de l’anglès Informational graphics) són una combinació d’imatges i paraules que transmeten una informació de forma ràpida, clara i senzilla.

El disseny d’aquesta passa per l’ús de diferents tipografies, tamany de lletra, colors, formes gràfiques i informacions relacionades mitjançant formes geomètriques, sempre amb la intenció de cridar l’atenció i atreure l’ull.

Efectes de la Coca Cola al cos humà

El cervell processa 60.000 vegades més ràpid la imatge que el text, és per aquest atractiu a l’ull que les empreses, mitjans de comunicació i publicistes tendeixen al seu ús per la publicitat online.

Infografies i l’ull humà

Tipus d’infografies segons la forma

Les infografies es poden classificar en gràfics, mapes, taules i diagrames.

En els gràfics estableix una correlació entre dos ens mesurables per donar informacions numèriques i estadístiques. Aquestes infografies són les mès utilitzades i es divideixen en tres tipus:

– Lineal: que mostra el canvi de dinàmica entre dades amb una línia que modifica la seva trajectòria a partir d’aquestes.

Gràfic lineal. Temperatures durant l’any

– De barra: mostra dades amb barres verticals o horitzontals, i accentua la seva comparació.

Gràfic de barres. Alimentació d’alumnes

– De sectors: que indica la divisió d’un total en diferents parts.

Gràfic de Sectors. Turisme a Catalunya

Els mapes s’utilitzen per donar al lector una informació geogràfica sobre informació i/o fets.

Mapa de processó

Les taules se solen utilitzar per mostrar dades en comparació i/o classificació respecte d’altres. També hi ha taules que mostren dades sobre un mateix fet, aspecte o objecte; en què s’hi detallen parts d’aquest.

Taula periódica de la Biblia

I finalment, els diagrames s’utilitzen per fer representacions gràfiques d’una informació. Aquests són els més entenedors de cara al públic, i alhora els més complexos de crear, ja que requereixen un dissenyador que creï la imatge fidel a la informació.

Diagrama Joc d’escluses

Tipus d’infografies segons el seu ús

Avui dia, les infografies s’utilitzen en diferents àmbits. Les més destacades són: infografia instructiva, infografia cartogràfica, infografia arquitectònica, infografia periodística, infografia online.

La Infografia instructiva s’utilitzen per mostrar com s’utilitzen objectes i realitzen activitats.

Infografia Instructiva IKEA

La infografia cartogràfica mostra informació rellevant a través de mapes.

Infografia Cartogràfica emissió de CO2 als EUA

La infografia arquitectònica s’utilitza per visualitzar fàcilment la informació sobre un projecte arquitectònic. Aquesta sol ser en 3D virtual i permet a l’arquitecte i/o interiorista previsualitzar l’obra abans de la construcció.

Infografia arquitectònica d’un projecte inmobiliari

La infografia periodística succeeix quan les infografies són utilitzades amb la funció de comunicar un fet noticiable. Són comunament utilitzades en mitjans escrits com diaris o revistes. Actualment, per qüestions de transmissió, atracció i interacció, els mateixos mitjans escrits, ara online, utilitzen infografies online (que més endavant són explicades). Les infografies periodístiques, a part d’estar construïdes de forma clara, completa i entenedora; ha de respondre a les sis “W” del periodisme.

Infografia Periodística Mur de Berlín

Finalment, la infografia online és un tipus d’infografia que no només es troba en les xarxes, sinó que també ofereix una interacció amb l’usuari. A nivell empresarial, aquestes infografies solen traduir-se en representacions gràfiques de resultats d’estudis, anàlisis, enquestes o estadístiques relacionades amb la comunicació 2.0.

 

 

Bibliografia
Leturia, Elio (1998): ¿Qué es infografía? – Revista Latina de Comunicación
Social, 4.
A. 2011, 09. Infografias de arquitectura. Revista ARQHYS.com.

Valdueza, R. (s.d.). Pensamos 90% en imágenes. 

Infografía Interactiva. (s.d.). 

DLE: infografía – Diccionario de la lengua española – Edición del Tricentenario.
(s.d.).
INFOGRAFIA: Para qué sirve y por qué utilizarla. (s.d.). 

¿Qué es la infografía 3D? ¿Como se hacen imágenes 3D con ordenador?

Contaminación del suelo – EcoMAS. (s.d.). 
Que es una infografia, como se hacen, como se diseña una infografia. (s.d.).

Hinde, N. (s.d.). How Coca Cola Affects Your Body In 60 Minutes | Huffington
Post.

 

 

Post publicat a Comunicació Interactiva