PRESENTACIÓ PROJECTE

En aquesta entrada de bloc veurem, tant l’historia com l’evolució que ha tingut el web des de la seva aparició l’any 1989/1990 fins a l’actualitat. Observarem tots els canvis que han aparegut i com han millorat per facilitar a la població la connexió al web.

 

HISTORIA DEL WEB

La idea web sorgeix d’una proposta de Vannevar Bush en els anys 40 anomenat Memex, el qual tenia un objectiu molt semblant al que més tard crearia l’angles Tim Berners-Lee amb l’ajuda del belga Robert Cailliau.

Tim Berners-Lee i Robert Cailliau van ser els creadors del conegut WWW però abans que sorgeixi aquesta idea Tim Berners-Lee l’any 1980 proposa ENQUIRE al CERN ( en castellano: Preguntando de todo Sobre Todo).

Més tard l’any 1989, quan Tim Berners-Lee ja era personal de la divisió DD del CERN, crea una segona proposta on descrivia un sistema de gestió d’informació més elaborat, el qual van anomenar mesh, el que més tard l’any 1991 seria conegut com a World Wide Web.

 

EVOLUCIÓ DEL WEB

  • Mosaic

Mosaic va ser el primer navegador gràfic en el sistema operatiu Microsoft Windows que s’utilitzava per visualitzar pagines web. Aquest navegador va ser creat el gener de 1993 per Marc Andreessen.

  • Netscape Navigator

Netscape Navigator va ser un navegador web creat per Marc Andreessen (creador tambe de Mosaic). La seva principal característica va ser que va ser el primer navegador comercial que va existir.

Netscape va sorgir l’any 1994, però no va ser fins a l’any 1997 amb 6 l’introducció Netscape Navigator 2.0 quan va tenir un gran reso degut al ser el primer navegador a incloure un llenguatge script (guio) que servia per interactuar amb el sistema operatiu o amb l’usuari.

  • Opera

Opera és un navegador web creat per l’empresa noruega Opera Software.

Opera va ser la pionera en utilitzar elsnavegadors webs d’accés ràpid. Opera te actualment més de 12 versions diferents, que van actualitzant progressivament

  • Internet Explorer

Internet Explorer és un navegador web desenvolupat per Microsoft des de 1995.

Internet Explorer va ser un dels navegadors més utilitzats d’internet des de 1999 i en a principis del segle XXI va tenir una quota del 95% (2002-2003).

  • Safari

Safari és un navegador que va ser presentat per Mac l’any 2003, ja que abans Mac utilitzava en els seus ordinadors Microsoft com a navegador predeterminat. Safari ha actualitzat tant la seva versió inicial que el seu èxit l’ha permès introduir-se també en dispositius mòbils (Iphone).

  • Firefox

Firefox és un navegador que va començar com una branca experimental del projecte Mozilla. Va estar patrocinat primerament per l’antiga companyia nomenada anteriorment Netscape però més tard va ser reemplaçada per l’organització Mozilla, ja que les exigències de Netscape comprometien l’utilitat de Firefox. El navegador va canviar vàries vegades de nom. Originalment s’anomenava Phoenix. En l’any 2004 és rebautitza com Mozilla Firefox

  • Chrome

Chrome és un navegador desenvolupat per Google amb vàries infraestructures de diverses aplicacions. És un navegador amb més de 750 milions d’usuaris sent avui en dia el navegador més popular mundialment. Va sorgir el 2008 i continua actualment amb ja més de 20 versions diferents.

TIPUS DE WEB

WEB 0.1

La Web 0.1 es va identificar per la popularització massiva de navegadors i el correu electrònic. En la xarxa és trobaven buscadors senzills com Lycos y AltaVista i potents com Terra en pagines personals dissenyades per pioners del llenguatge HTML. La Web 0.1 va començar en els anys 60 de la forma mes bàsica que existeix

WEB 2.0

La Web 2.0 és el nou esquema i estàndards de desenvolupament per les aplicacions web. La Web 2.0 és la transició que s’ha donat d’aplicacions tradicionals a aplicacions que funcionaven a través de la web enfocades a l’usuari final. Es tracta d’aplicacions que generen col·laboració i de serveis que reemplacen les aplicacions d’escriptori. La Web 2.0 es va identificar per la participació activa de l’usuari i inicia els primers anys del segle XXI. Els usuaris es converteixen en dissenyadors de contingut a través dels blogs (blogspot.com) i de plataformes com MySpace, Youtube,… La Web 2.0 permet interactuar amb altres, buscar el que necessitem, crear noves coses mitjançant l’online

WEB 3.0

La Web 3.0 és una expressió que s’utilitza per descriure l’evolució de l’ús i l’interacció de les persones en internet a través de diferents formes entre les quals s’inclouen la transformació de la xarxa en una base de dades, un moviment social amb l’objectiu de crear continguts accessibles per múltiples aplicacions. La Web 3.0 va aparèixer per primer cop l’any 2006 on es va promocionar les grans diferencies que tenia respecte a la Web 2.0 en un article de Jeffrey Zeld

ENLLAÇ PREZI

 

WEBGRAFIA

World Wide Web en Wikipedia Recuperat el 26 de Gener de 2017: https://ca.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

Evolució del web (2012) evolutionoftheweb Recuperat el 12 de Abril de 2012: http://www.evolutionoftheweb.com/?hl=es

Lozada.Pablo (2015) Evolución de la Web Recuperat el 17 de Octubre de 2015: http://profesores.elo.utfsm.cl/~tarredondo/info/networks/Evolucion_Web.pdf

Mosaic en Wikipedia Recuperat el 21 de Octubre de 2016: https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic

Netscape Navigator en Wikipedia Recuperat el 27 de Febrer de 2017: https://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator

Opera en Wikipedia Recuperat  el 26 de Octubre de 2016: https://es.wikipedia.org/wiki/Opera_(navegador)

Alegsa.Leandro (2015) Definición de Internet Explorer Recuperat el 5 de Març de 2015: http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet%20explorer.php

Internet Explorer en Wikipedia Recuperat el 21 de Febrer de 2017: https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer http://www.informatica-hoy.com.ar/internet-buscadores/Safari-el-navegadorde-Apple.php

Mozilla Firefox en Wikipedia Recuperat el 23 de Febrer de 2017: https://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox http://quees.la/chrome/

Web 3.0 en Wikipedia Recuperat el 21 de Febrer de 2017: https://es.wikipedia.org/wiki/Web_3.0

Camilo (2012) Web 0.1, Web 2.0, Web 3.0 Recuperat el 16 de Maig de 2012: http://anacortez237.blogspot.com.es/p/web-01.html