Què és una web?

Una web és un document electrònic que conté informació en forma de text, visual o sonor, ubicat dins d’un servidor, i que és accessible als usuaris mitjançant un navegador. Tota pàgina web forma part d’una col·lecció d’altres pàgines web, formant així el que s’anomena “lloc web”, identificat sota el nom d’un domini. Per fer una classificació global de les pàgines web, trobem dos grans grups: les Webs estàtiques i les Webs dinàmiques.

Tipus

 • Webs estàtiques: són aquelles que van aparèixer durant el desenvolupament i expansió d’Internet, les quals no varien en el temps a mitjà o llarg termini, no interactuen amb l’usuari i son compostes principalment per textos i imatges.
 • Webs dinàmiques: són capaces d’interactuar amb l’usuari, ja que estan connectades amb bases de dades, que permet el seu desenvolupament i actualització.

També es poden classificar  en pàgines web privades o publiques, segons siguin accessibles a tot usuari, o a un limitat grup de persones mitjançant la identificació.

Història de la pàgina web

Per poder parlar de l’evolució de les pàgines web, anirem als seus antecedents. Aquest vídeo mostra la història i orígens de les pàgines web:

Evolució de la pàgina web

Una vegada vista la història de les pàgines web és moment de veure la seva evolució des dels inicis amb la web 1.0 fins a la web 3.0.

La Web 1.0:

Aquesta web va ser creada al voltant de la dècada dels 90 per Tim Berners-Lee, iniciada amb el sorgiment d’Internet. Podem dir que la seva durabilitat va ser ínfima, ja que seguidament, en breus, comencen a aparèixer els blogs, però tot i això, representa un dels majors assoliments de la historia en l’àmbit de la comunicació. La web 1.0 és caracteritza per ser un medi per informar. Així doncs, el Webmaster és el responsable de tot: crea i coordina tot el disseny, estructura i contingut de la informació que posteriorment és penjarà. Aquesta informació serà completament de lectura, per tant, l’usuari no podrà interactuar de cap forma amb el contingut de la pàgina, i tan sols ho podrà fer amb el Webmaster mitjançant formularis o enllaços per correu electrònic.

Esquema Web 1.0

Alguns dels serveis que oferia la web 1.0 són:

 • Botons GIF promocionant navegadors web o altres productes.
 • Llibres de visites online o guestbooks.
 • Recerca d’informació en forma de lectura.
 • Formularis HTML enviats via email.
Avantatges Desavantatges
Pàgines únicament de lectura, on per tant, s’hi podia trobar informació útil.

El fet de que la informació no podia ser modificada per cap usuari, feia que s’evités el contingut d’informació falsa o incorrecte a la web.

 Nul·la interacció amb els usuaris.

Generalment, poques imatges.

Informació limitada per els continguts publicats pel Webmaster.

Manca d’actualització dels continguts

La Web 2.0:

La Web 2.0, una nova concepció de pàgines web basades en continguts compartits i produïts pels els propis usuaris, va ser utilitzat per primera vegada al 2004, quan Tim OReilly va utilitzar el terme en una conferència sobre el renaixement i evolució de la web. Com el seu nom indica, es l’evolució de la Web 2.0, i aquí, enlloc de ser estàtica, la informació i continguts es produeixen directa o indirectament per els usuaris del lloc, sent així compartida. Per tant, permet la interacció entre usuaris o canviar continguts de la web, canviant el mètode d’actuació passiu per l’actiu. Com abans he comentat, Internet era unidireccional. Aquí, en canvi, apareix la bidireccionalitat, ja que és permet la interacció de qualsevol tipus de contingut, ja siguin vídeos, imatges, textos…A més, el consumidor passa a ser “prosumidor”, es a dir, productors de la informació que ells mateixos consumeixen. Així doncs, aquest tipus de web ofereix a milions de persones eines i plataformes per la fàcil publicació d’informació a la xarxa, permetent, per exemple, que qualsevol persona que no sàpiga absolutament res sobre programació web, pugui gestionar el seu propi blog, amb tots els aspectes que això comporta ( publicar, compartir…). Per altra banda, la Web 2.0 ha contribuït a la democratització dels medis, fent per exemple que qualsevol persona tingui les mateixes possibilitats de publicar noticies que un diari tradicional. A més, ha reduït els costos de difusió de la informació, ja que per exemple, es pot (a través de certes pàgines que ho permeten), tenir gratuïtament una emissora de ràdio pròpia, un diari o fins i tot un canal de vídeos.

Esquema Web 2.0

Tot i que en té molts, i de molt diversos, alguns dels serveis més importants que ofereix són:

 • Pujar informació a la xarxa.
 • Compartir la informació.
 • Reescriure la informació (editar).
 • Escoltar i parlar ( participar en vídeo o teleconferències per mitjà d’eines com Skype o Youtube).
 • Poder participar en Xarxes socials ( MySpace, Facebook…).
Avantatges Desavantatges
Contingut generat pels usuaris: estalvi en editors, periodistes i investigadors.

Software legal: no t’has de preocupar per cap llicencia.

Multiplataforma: funcionen independentment del sistema operatiu que s’utilitzi.

Sempre actualitzat.

Col·laboració: poden treballar diverses persones a la vegada, i més important, des de diferents lloc del món.

Informació privada a tercers: generalment no és sap a mans de qui cauen les dades ni quin és se’n farà d’elles.

Canvis en les condicions del servei: pot ser que avui el servei sigui gratuït, i dema de pagament.

La Web 3.0

Aquesta web, la qual encara no té una definició concreta, vindria a ser un entorn idíl·lic on les màquines puguin interpretar pàgines web de la mateixa manera que els humans, fent referència al primer article publicat per Tim Berners-Lee al 2001. D’altres experts asseguren que és una unió entre la Intel·ligència Artificial i la Web, mentre que d’altres la defineixen tan sols com una progressió d’Internet tal com la coneixem.

Un sinònim de Web 3.0 vindria a ser Web Semàntica, que consisteix en una nova concepció de l’entorn web, usada de forma més natural per part dels usuaris, fent desaparèixer la cerca per les paraules clau per donar lloc a una cerca explícita per necessitats. Així doncs, dit d’altra forma, es tracta d’utilitzar un llenguatge igual o similar al de la vida quotidiana, fet que farà aparèixer un Software que permeti codificar correctament aquesta informació per donar resultats personalitzats. Una altre de les característiques importants d’aquesta Web 3.0 és la creació d’una gran base de dades per donar noves possibilitats als cercadors, enfocades a la Intel·ligència Artificial o la Geolocalització. Tot i que hi ha gent que parla de revolució, el més sensat és veure-ho com una evolució, a la que s’acabarà arribant amb el canvi constant que presenta la Web 2.0. Així, per tant, el naixement de les xarxes socials (creant una xarxa més sociable i personal) o la creació de pàgines web més dinàmiques fan que el canvi ja comenci a estar patent i la personalització dels continguts sigui ja un fet visible. Una de les visions més futuristes arriba del fet de que cada vegada existeixin més possibilitats de connexió des de qualsevol suport de la llar, com per exemple els electrodomèstics, per tal d’oferir un contingut personalitzable, capaç d’oferir-se amb la interacció de diferents pàgines web.

Tot i això, hi ha una actual disparitat d’opinions sobre el vertader significat de la Web 3.0. És discuteix sobre si es tracta d’una evolució o una entrada cap a un altre tipus de concepció d’Internet, i fins i tot, es planteja si la Web 3.0 i la Web Semàntica són el mateix, referint-se a la primera a un canvi tecnològic i la segona com una forma de concebre-la.

Esquema Web 3.0

Tot i que ja hi ha algun projecte a petita escala, el que podria oferir aquestes webs és:

 • Gestió de les dades que estaran en el núvol.
 • Podran ser executades des de qualsevol dispositiu.
 • Seran molt ràpides.
 • Molt personalitzables.
 • És podran distribuir de forma viral.
 • Buscador de wikis.

 

//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/q9INIGnG16GQdz

Webgrafia

Quees. Explicación y definición de una página web [en línea] Disponible a: http://www.quees.info/que-es-una-pagina-web.html  (data consulta: 07-10-2016)

GARCÍA BARCALA, JESÚS. La primera página web de la historia [en línea] Disponible a: http://www.cienciahistorica.com/2016/01/03/la-primera-pagina-web-de-la-historia/ (data consulta: 08-10-2016)

DIAZ SALAMANCA, SANTIAGO. Web 1.0-2.0-3.0 [en línea] Disponible a: http://es.slideshare.net/SantiagoDiazSalamanca/web-10-20-30-caractersticas-definiciones-diferencias-ejemplos (data consulta: 07-10-2016)

HERNÁNDEZ JEREZ, IRAIDA. Web 1.0,2.0,3.0 [en línea] Disponible a: https://milagrosrp.wordpress.com/2011/10/26/web-1-0-2-0-3-0/  (data consulta: 08-10-2016)

Chagitei. Web 1.0,2.0 y 3.0 [en línea] Disponible a: http://chagitei.tumblr.com/  (data consulta: 08-10-2016)

Escritorio familia. Web 2.0 [en línea] Disponible a: http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/web20.html  (data consulta: 08-10-2016)

Relaciones Públicas Corporativas. Ventajas y desventajas de la web 2.0 [en línea] Disponible a: http://relacionespublicascorporativas.bligoo.cl/ventajas-y-desventajas-de-la-web-2-0#.V_u6s_mLTIU  (data consulta: 09-10-2016)

Usuario Canino19. Definición de la web 2.0 y su evolución hacia web 3.0 [en línea] Disponible a: http://comenzandodecero.com/definicion-de-web-2-0/  (data consulta: 09-10-2016)

OLIVER, BEGOÑA. Qué es la web 3.0 o web semántica? [en línea] Disponible a: http://tendenciasweb.about.com/od/nociones-basicas/a/Que-Es-La-Web-3-0-O-Web-Semantica.htm  (data consulta: 09-10-2016)

ALVARADO PORRAS, KAREN. INFORME Informe la web semántica o web 3.0 [en línea] Disponible a: http://es.slideshare.net/kitojota/informe-la-web (data consulta: 09-10-2016)

Wikipedia. Web 2.0 [en línea] Disponible a: https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (data consulta: 09-10-2016)

Diseño de materiales multimedia. Qué es la web 2.0 [en línea] Disponible a: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/web20/web2001.html      (data consulta: 09-10-2016)