El Món Col·laboratiu

El Món Col·laboratiu consisteix en l’ajut o la col·laboració, de qualsevol tipus, que ens podem oferir entre tots els habitants del planeta. Aquest món té la base en el treball en equip.

 

Dins d’aquest món hi podem trobar diferents conceptes que l’engloben, com la Intel·ligència Col·lectiva,  el Crowdfunding o Creative Commons.

Intel·ligència col·lectiva

La intel·ligència col·lectiva és una forma d’intel·ligència que sorgeix de la col·laboració de molts individus, generalment d’una mateixa espècie.

El concepte d’intel·ligència col·lectiva va ser propiciat pel filòsof Pierre Lévy en el seu llibre “Intel·ligència col·lectiva. Per una antropologia del ciberespai “(1994):

 • Proposa que, tot i que és impossible que tots sapiguem de tot, sí que podem ser experts en una petita àrea. D’aquesta manera, si ajuntem tots aquests coneixements en àrees concretes, crearem una intel·ligència col·lectiva.
 • Una mena de cervell compartit és possible a partir de la suma d’intel·ligències individuals.

WEB 2.0

El concepte d’intel·ligència col·lectiva es veu impulsat amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, especialment amb Internet. Amb la Web 2.0 apareixen noves formes de relacionar-se, en les que els consumidors passen a ser també creadors, com a conseqüència d’una gran facilitat per a l’aportació d’informació. Existeix, per tant, una gran llibertat per aportar continguts a la xarxa, i així els propis consumidors poden construir continguts col·laborant entre ells, aportant noves dades, corregint, ampliant, etc. Aquesta nova oportunitat que ha brindat el web 2.0 ha derivat en la creació d’espais dedicats exclusivament a la creació de continguts a través d’una intel·ligència col·lectiva.

Gràcies a la intel·ligència col·lectiva es poden realitzar estudis molt interessants recopilant les dades dels usuaris del web per enriquir el Big Data. Així doncs, el coneixement es redefineix gràcies a l’accés molt més gran a la informació.

 

El benefici de la intel·ligència col·lectiva a la web, per a molts és que, amb ella,  podem obtenir una diversitat d’opinions de diferents persones localitzades  en diferents parts del món. Així, poden donar aportacions diverses, i podem obtenir una idea o una dada més propera a la realitat, obrint un espai a més respostes de manera global, i no  només en el que diuen experts o persones interessades en el tema.

 

Crowdfunding

El crowdfunding és un tipus de finançament col·lectiu. Això suposa que un grup de gent finança iniciatives d’altres persones o organitzacions.

N’hi ha de 5 tipus:

 1. De recompenses: Els que fan aportacions rebran una recompensa per la seva contribució.
 2. De donacions: Els que fan aportacions no esperen beneficis a canvi.
 3. De préstecs o crowdlending: a canvi d’un tipus d’interès pels diners prestats.
 4. D’accions: Els que reben participacions accions del projecte.
 5. De royalties: Quan s’inverteix en un determinat projecte o empresa i s’espera obtenir una part dels beneficis.
COM FUNCIONA?

El funcionament del crowdfunding depèn del tipus que hàgim seleccionat com a forma de finançament. No obstant això, aquests són les fases principals:

 • L’emprenedor envia el seu projecte a una plataforma de crowdfunding per ser candidat al finançament. Perquè es pugui valorar el seu projecte ha de senyalar: una descripció, quina quantitat necessita, quant de temps hi ha per recaptar el que necessita, tipus de crowdfunding a escollir, entre altres coses.
 • Valoració del projecte: la comunitat o la pròpia plataforma valora l’interès del projecte.
 • Es publica a la plataforma el període de temps de què disposa la gent per invertir.
 • Durant el temps que estigui públic, es promociona al màxim per aconseguir el finançament.
 • Tancament del projecte. Quan finalitza el termini establert, es tanca el projecte i es comprova quant de finançament s’ha aconseguit.

Creative Commons

Creative Commons és unaorganització permet utilitzar i compartir tant la creativitat com el coneixement a través d’una sèrie d’instruments jurídics de caràcter gratuït.

Aquests instruments jurídics consisteixen en un conjunt de llicències de drets d’autor (llicències “CC”) que ofereixen a l’autor d’una obra, una manera simple i donar permís al públic per compartir i usar el seu treball creatiu sota les condicions de la seva elecció.

Tipus e llicències:

El món col·laboratiu i el periodisme

El creixement i desenvolupament d’eines i serveis en línia que possibiliten noves formes de comunicació afavoreix el creixement de les demandes de comunicació interactiva dels públics. Això fa que els mitjans de comunicació hagin d’operar cada cop més d’una forma col·laborativa.

Davant d’això, alguns mitjans fomentaran la participació dels seus públics i aprofitaran els continguts generats o penjats pels usuaris, mentre que d’altres adoptaran una postura resistent. El que intentaran fer la majoria de mitjans de comunicació és trobar una posició estable entre els dos extrems, mirant d’establir una nova relació amb els seus públics.

Presentació

Bibliografia

Wikipedia. (2016) Inteligencia colectiva. Consultat 23 febrer 2017. Recuperat de l’adreça URL https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_colectiva

Tecnología y Social Media. (2012). ¿Qué es la inteligencia colectiva?. Consultat 23 febrer 2017. Recuperat de l’adreça URL http://queaprendemoshoy.com/que-es-la-inteligencia-colectiva/

Microdinero.  (2015). Crowdfunding: ¿Qué es? ¿Cómo funciona?. Consultat 23 febrer 2017. Recuperat de l’adreça URL https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/

Universo Crowdfunding. (2016). Financia tu proyecto: Servicio de asesoramient en crowdfunding. Consultat 23 febrer 2017. Recuperat de l’adreça URL http://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/#.WDM3hebhDIW

Creative Commons. (2013). Usar una licencia Creative Commons es muy fácil. Consultat 23 febrer 2017. Recuperat de l’adreça URL http://es.creativecommons.org/blog/licencias/