Primer de tot definim al Community Manager com un professional amb suficients coneixements per gestionar i administrar les xarxes socials d’una empresa. És la persona responsable de mantenir una bona i estable comunicació tant a dins com a fora de l’empresa interactuant amb els diversos clients. A més, també és l’encarregat de donar una bona imatge de l’empresa on treballa a partir de generar uns contingut que l’afavoreixin de cara a l’exterior.

http://pymeup.com/wp-content/uploads/2013/12/El-dia-a-dia-del-Community-Manager-Lista-de-tareas-1.jpg

Molta gent pensa que el treball d’un Community Manager és molt simple ja que és una feina relativament nova que cada cop més està experimentant una crescuda de demandes per accedir a un lloc de treball com aquest. Doncs no és tan fàcil. Com a moltes altres feines, el Community Manager ha de realitzar una formació per exercir correctament amb la seva funció i adquirir unes competències i habilitats de cara al món laboral. Cada any es busquen perfils més professionals per treballar-hi ja que també augmenta la competència i, per això, s’ha d’estar format completament. Els primers llocs de treball dels Community Manager no són comparables com els de l’actualitat, doncs abans simplement  tenint recursos a l’hora de comunicar i estar familiaritzat amb la xarxa podies aconseguir la feina.

Potser pels joves pot semblar molt atractiu, perquè com que es fa servei del que ells han utilitzat durant tants anys, pensen que ser Community Manager és més fàcil del que sembla. Els perfils d’aquests tipus de feina són, evidentment, de joves, però això no vol dir que estàs exempt d’una formació necessària per a tots.

 

LA HISTÒRIA

Els orígens del que avui en dia anomenem, Community Manager, eren els treballadors que administraven la web de l’empresa i el que responia els emails de contactes externs. Amb aquest càrrec, no es considerava una figura “important” de l’empresa i semblava més secundari. No va ser fins el 1996 quan el gran augment d’Internet va provocar que apareguessin els mitjans i les xarxes socials. Amb aquesta nova demanda, els Community Manager van començar a guanyar importància ja que Internet oferia noves possibilitats de comunicació a l’empresa.

Amb el pas dels anys aquestes noves possibilitats eren més interessants per a les empreses i per això intentaven tenir un canal potent de difusió per comunicar-se amb els seus clients. Llavors de l’entrada del 2.0, com era més difícil entrar a les xarxes socials i “spamejar” els diferents usuaris, van experimentar noves dificultats que, finalment, van saber evolucionar amb l’actual Community Manager. D’aquesta manera, no es dóna grans quantitats d’informació als usuaris sense que serveixin per res i que només sigui útil per cansar-los, sinó que la figura d’aquest nou treballador es comuniquen amb els seus propis clients però escoltant-los, entenent-los i fent tot el possible per tenir-los feliços. Així, els usuaris estan més receptius a acceptar informació que no pas avocant-los tones d’informació que no només podria ser inútil, sinó que al final podria ser contraproduent per a l’empresa, ja que l’usuari no podria aguantar més aquest “boom” d’informació.

https://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2013/01/community-manager.jpg

 

OBJECTIUS

– Millorar la visibilitat d’una marca o empresa a Internet

Mitjançant mètodes que permeti que la marca o empresa sigui més vista i tingui més presència a la xarxa, a més de tenir una bona estratègia, pot donar bons resultats i millorar la visibilitat de la marca o empresa.

– Millorar la reputació online de la marca

A partir d’esdeveniments o actes benèfics, la reputació de la marca pot veure’s millorada.

– Augmentar els seguidors a les xarxes socials de l’empresa

Com més seguidors tingui l’empresa a les xarxes socials, significa que té més consumidors potencials, per tant, la feina del Community Manager és indispensable per aconseguir aquest tipus de consumidor a Internet.

– Millorar el SEO de l’empresa (posicionament als buscadors)

Donar una millor visibilitat apareixent publicitat de l’empresa a llocs web on una gran quantitat d’usuaris hi navega. Podem trobar l’exemple del buscador Google.

– Millorar l’”engagement” entre la marca i la comunitat

Generar una bona relació de nou amb l’audiència o la comunitat per aconseguir que el potencial consumidor acabi comprant el nostre producte.

– Prestar un Servei al client més personalitzat

Si es facilita al client la compra amb un mètode més personal i proper, farà que el consumidor acabi més content, que torni o que porti altres possibles consumidors.

http://atrapacursos.com/wp-content/uploads/2015/06/curso-gratuito-Community-Manager.jpg

– Aconseguir més subscriptors

De la mateixa manera que si a les xarxes socials es busquen més seguidors, aquí també s’ha de buscar més subscriptors per “atrapar” el client amb els productes de la nostra empresa.

– Identificar oportunitats de continguts

Saber trobar certs moments en què podem transmetre continguts de l’empresa per acabar aconseguint un nou consumidor.

– Aconseguir crear relació amb influenciadors

La relació amb els influenciadors ens permetran donar-nos a conèixer amb molta més facilitat ja que tindrem uns “treballadors” que donaran veu a la nostra marca.

– Maximitzar les conversions

Intentar atraure possibles consumidors augmentant el nostre radi des de l’empresa fins als seus voltants. D’aquesta manera hem de fer que el client s’adoni i s’interessi per la nostra empresa o marca.

 

 

FUNCIONS

– Escoltar i atendre a la comunitat

És molt important que el Community Manager escolti i intenti resoldre els problemes dels usuaris. D’aquesta manera el client veurà que li importes i que vols ajudar-lo i, per tant, és molt probable que aconsegueixis un client fidel.

– Crear i compartir continguts

En tot moment ha de crear nous continguts a la xarxa per aportar valor a l’usuari amb aquests mateixos continguts que has creat i compartit.

– Conversar amb la comunitat

És molt similar a escoltar a la comunitat. Si els usuaris veuen que parles amb ells sobre diferents temes de la marca o nous productes que sortiran, aquests et veuran com una persona propera i et guanyaràs la seva confiança.

– Monitoritzar els continguts

Has d’analitzar els diferents continguts compartits a la xarxa per saber quins són els que han provocat un major impacte a la comunitat.

http://www.edgarsanchez.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/communitymanager2.jpg

– Realitzar un calendari editorial

És molt important conèixer totes les estratègies del marketing i crear un calendari establint el moment idoni per publicar els teus continguts i aconsegueixi un major impacte.

– Treballar i millorar la Marca Personal de l’empresa

Simplement has de donar a conèixer l’empresa o la marca en diferents llocs de la xarxa perquè siguis més conegut i els teus productes siguin més rellevants.

– Aconseguir més seguidors

S’han d’aconseguir nous usuaris que estiguin interessats amb la marca, els has d’atrapar amb una bona relació on el client se senti a gust per tenir més opcions d’aconseguir un usuari fidel. Com més clients fidels a la marca es té, més impacte aconseguiràs i, posteriorment, més ventes.

– Realitzar networking

Aconseguir diferents contactes influents en el sector de la teva empresa perquè la teva marca millori i puguis “atrapar” a nous possibles consumidors.

 

 

WEBGRAFIA

Claudio Inacio. (2015). Qué es un Community Manager. 2015, de claudioinacio.com Sitio web: http://claudioinacio.com/2015/09/08/que-es-un-community-manager/#Que_es_un_Community_Manager

Lara Macip. (2011). Historia del Community Manager. 2011, de pleasertwitt Sitio web: https://pleaseretwitt.wordpress.com/2011/03/26/historia-del-community-manager/

Anònim. (2016). Responsable de comunidad de internet. 2016, de Wikipedia Sitio web: https://es.wikipedia.org/wiki/Responsable_de_comunidad_de_internet

Eduardo Martínez. (2013). Qué es un Community Manager y cuáles son sus principales funciones en la empresa. 2013, de iebschool.com/ Sitio web: http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-un-community-manager/

Tristán Elósegui. (2015). ¿Qué es el engagement y para qué sirve?. 2015, de http://tristanelosegui.com Sitio web: http://tristanelosegui.com/2015/06/15/que-es-el-engagement/

Juan Pablo Sánchez. (2014). Como Maximizar las Conversiones en el Punto de Venta. 2014, de http://blog.asmalljob.com/ Sitio web: http://blog.asmalljob.com/street-marketing/como-maximizar-las-conversiones-en-el-punto-de-venta1