En els temps que corren, la necessitat constant de connectivitat és major a cada dia que passa. Les noves tecnologies avancen de manera exponencial i cada cop amb més rapidesa. Per això en la societat actual, apareixen eines que ens faciliten molt aquesta connectivitat, com per exemple els smartphones.

Font: Google images

Comparació d’ús dels codis QR vs NFC Font: Google images

Però deixa’n a un costat el tema dels smartphones, en aquest treball d’investigació, us explicaré les característiques i usos que tenen dues de les noves tecnologies que més s’utilitzen el dia d’avui, els codis QR i els NFC.

Imatge 2: Font: Google images

Els codis QR o QuickResponse es poden veure a multitud de plataformes, com ara plafons, cartells, revistes etc. Són molt fàcils de detecta, per la seva forma de codi de barres de dues dimensions. En poques paraules, un codi QR et permet interactuar amb el món des
del teu telèfon mòbil, en altres paraules, és un sistema que permet emmagatzemar informació en una matriu de punts o codi de barres bidimensional. A dia d’avui, els codis QR han arribat a un punt tant alt degut a què la societat moderna a integrat el seu telèfon mòbil en quasi bé totes les seves accions.

Els codis QR tenen pocs límits, poden ser utilitzats per restaurants en el seu menú diari per tal de desbloquejar un cupó especial, o alguna oferta només d’aquell dia. Les revistes, diaris, etc., poden incorporar-los a noticies per tal de redireccionar-nos cap algun vídeo o cap alguna noticia relacionada amb la que el lector està llegint.

Imatge 3. Font: Google images

Els codis QR foren creats en el 1994 per Denso Wave, una treballadora Japonesa del grup Toyota. Després de l’èxit del llançament, aquesta nova tecnologia seria adoptada per la companyia automobilística per tal de donar un altre enfoc al seu mercat interactiu.

Un altre dels factors claus de l’expansió dels codis QR fou la decisió de Denso Wave de fer les especificacions del codi QR lliures i disponibles al públic en general. És a dir, qualsevol pot generar un codi QR, tot i que la patent segueix sent seva.

En el referent a la utilització de codis QR en la publicitat, hi ha una sèrie de coses que no es poden fer, perquè no estàs aprofitant al màxim les capacitats d’aquestes. Per exemple, apareix un codi QR en un anunci amb la finalitat de redireccionar-te a la seva pàgina web oficial. A no ser que siguis molt ràpid amb el telèfon, és molt complicat que en cosa de 5 segons puguis treure el telèfon, obrir l’aplicació, escanejar el codi i anar a la pàgina web.

Imatge 4. Font: Google images

D’altra banda, NFC es tracta d’una comunicació a curta distancia que serveix per unir la part física amb la part vitual permeten l’enviament bidireccional d’informació per part dels usuaris. És a dir, els consumidors només que apropin el seu smartphone o tablets a un codi NFC, aquest el redireccionara a un codi URL, o li facilitarà informació al usuari sobre aquell producte o servei.

Els codis NFC no només funcionen per rebre informació, sinó que són bidireccionals, és a dir també pot ser utilitzar per enviar informació com ara pagaments (Visa, Mastercard, etc.) Però no només pots fer això. Gràcies a la tecnologia NFC, es poden fer moltes més coses, com ara transferir fotos, vídeos o música, identificar i controlar els comandaments del cotxe, com ara els altaveus la radio, accedir a caixer automàtics per treure diners.

Imatge5. Font: Google images

L’any 2004 neix el NFC-FORUM, una organització encarregada de regular i determinar les característiques i estàndards els codis NFC. No obstant, no és fins el 2006 on té lloc la primer llançament. Les primeres empreses en utilitzar aquesta tecnologia foren Google, Visa, Dell, Intel, Microsoft, Samsung, Sony, At&t, Paypal, Nokia.

Igual que els codis QR, els codis NFC també tenen usos en publicitat. Per exemple l’Ajuntament de Càceres va dur a terme a mitjans de 2011 una campanya per incentivar el turisme en la ciutat, per això varen col·locar diferents codis NFC a les principals atraccions turístiques per tal que els turistes amb els seus telèfons mòbils poguessin accedir a tota la informació detallada. Aquesta campanya tingué molt d’èxit degut a què els principals consumidors d’aquets codis són estrangers que tenen més facilitat amb aquets codis.

TAULA COMPARATIVA

QR

NFC

Lectura més lenta, però efectiva en l’enfoc

Lectura més ràpida

La informació es pot alterar o fer malbé

Difícilment alterable

Distància curta

Diferents distàncies segons el model

No té seguretat

Seguretat integrada

Només permet lectura simultània d’una etiqueta

Identificació simultània de diferents etiquetes

Requereix visió directe del codi

No afecta a la visibilitat i il·luminació ambiental

 

Bibliografia: