Les xarxes socials són les plataformes de comunicació online en les quals el contingut es creat pels propis usuaris mitjançant l’ús de les noves tecnologies que faciliten l’edició, intercanvi i publicació d’informació.

 

La classificació de les xarxes socials és complexa. En primer lloc, les xarxes socials poden ser analògiques o digitals. Les xarxes analògiques, o també anomenades xarxes socials off-line,  són aquelles en les quals les relacions socials es desenvolupem sense l’ús d’aparells o sistemes electrònics. Les xarxes socials digitals, o també anomenades xarxes socials on-line, són aquelles en les que el seu origen i desenvolupament es produeix a través de mitjans electrònics. Dins de les xarxes socials digitals, existeixen diferents classificacions en funció de diferents categories.

XARXES SOCIALS PERSONALS

Són moltes les xarxes socials personals que existeixen actualment però ens centrarem a estudiar les principals: Facebook, MySpace i Twitter.

Font: Google imatges

Els serveis que aquesta xarxa social ofereix són diversos. En primer lloc, permet localitzar i classificar els contactes, participar en grups temàtics, disposar d’un espai “mur” en el qual et poden deixar missatges, compartir fotos i vídeos, etc.

 

Exemple: https://www.facebook.com/AllotjamentRuralCanPau/?fref=ts

Font: Google imatges

Els servis que aquesta ofereix es centren en compartir enllaços, música, vídeos i fotos. Ae més, també et permeten comunicar-te amb els teus amics, conèixer gent, mostrar el teu estat d’ànim, etc

 

 

Exemple: https://myspace.com

Font: Google imatges

És una aplicació de microblogging basada en publicar missatges curts. Com a un servei de microblogging permet enviar textos de com a màxim 140 caràcters. L’objectiu d’aquesta xarxa social és informar en tot moment del que estem fent i compartir informació amb altres usuaris. Per tant, ens permet intercanviar opinions, seguir esdeveniments en directe, etc.

Exemple: https://twitter.com/uvic_news?lang=es

 

XARXES SOCIALS PROFESSIONALS

Les xarxes socials professionals són xarxes que es dediquen a gestionar la nostra vida professional.

Font: Google imatges

LinkedIn és una xarxa social orientada als professionals i als negocis. La xarxa ens permet publicar el nostre currículum i perfil professional, gestionar la nostra xarxa de contactes, accedir a ofertes de feina, trobar clients, generar grups de debat, etc.

Exemple: https://www.linkedin.com/in/anna-compte-batista/

Font: Google imatges

Xing és una xarxa social professional dedicada a gestionar i establir contactes professionals. La xarxa permet crear fòrums de discussió, establir un calendari d’esdeveniments i apuntar-te a la seva pròpia borsa de treball.

 

Exemple: https://www.xing.com/es

Font: Google imatges

Viadeo és una xarxa social professional d’origen francès. L’objectiu d’aquesta és promocionar a nivell professional els seus usuaris. Per a fer-ho disposa de diferents serveis com: oferta d’ocupació, crear grups d’usuaris que permeten intercanviar experiències professionals, mantenir contacte amb antics companys d’estudi, etc.

Exemple: http://es.viadeo.com/es/

USUARIS

Actualment, Facebook és la xarxa social amb més usuaris del món i amb molta diferencia de les demés.

XARXA SOCIAL TIPUS USUARIS
FACBOOK Personal 1700 milions
TWITTER Personal 500 milions
LINKEDIN Professional 200 milions
XING Professional 110 milions
MYSPACE Personal 38 milions
VIADEO Professional 35 milions

 

Per tal de que fer-nos una idea de l’ús massiu de les xarxes socials, tant personals com professionals, podem observar l’interès d’aquestes a Internet a través de Google trends. Google Trends és un servei d’estadística del propi Google que permet realitzar gràfiques sobre l’interès mundial de cerques.

 

TENDÈNCIES

Per tal d’analitzar el coneixement de les xarxes socials personals i professionals s’ha realitzat a una petita enquesta, principalment a estudiats.

En primer lloc, tots els enquestats, un total de 61 persones, són usuaris d’alguna xarxa social personal o professional. Concretament, pel que fa a les xarxes socials personals, un 100% dels enquestats són usuaris de Facebook, un 67,2% són usuaris de Twitter i només un 1,6% són usuaris de MySpace. Per altre banda, pel que fa a les xarxes socials professionals, un 41% són usuaris de LinkedIn i un 0% de les altres xarxes socials professionals, Viadeo i Xing.

En segon lloc, se’ls hi ha preguntat la finalitat de les xarxes socials, si són personals o professionals per tal de conèixer si la gent coneix verdaderament la finalitat de les diferents xarxes socials. El 78,7% dels enquestats defineixen com a xarxa social professional, LinkedIn. En canvi, entre les demes xarxes socials hi ha una mica de confussió. El 26,2% creuen que Facebook és una xarxa social professional, així com el 21,3% creuen que Twitter també ho es. Finalment, cal destacar que Viadeo i Xing només el 4,9% creu que són xarxes socials professionals.

 

Presentació resum: Xarxes Socials Personals i Professionals

 

WEBGRAFIA

INICI DE LES XARXES SOCIALS [ En línia ]

https://lesxarxessocials.wikispaces.com/Inicis+de+les+xarxes+socials+(Història) Consultat 20/10/2016

XARXES SOCIALS I XARXES PROFESSIONALS [ En línia ] http://www.fundaciouv.es/opal_ocupacio/index.asp?no_id=1924&idrama=168 Consultat 25/10/2016

MARKETING I REDES SOCIALES [ En línia ]

https://laurahernandezfeu.wordpress.com/2012/10/18/por-que-los-logos-de-las-redes-sociales-son-de-color-azul/ Consultat 20/11/2016

FOTO DE PERFIL DE LES XARXES [ En línia ]

http://mon.uvic.cat/fec/2012/12/18/foto-perfil-xarxes-socials/

Consultat 23/11/2016