T’imagines anar a comprar i poder-ho fer a través d’un supermercat virtual podent tocar els productes; o poder ensenyar els teus alumnes tenint la sensació que estàn a la mateixa escola sense moure’t de casa? Tot això és possible en un futur en el qual els mons virtuals,  cada vegada són més presents, i hi tenen un paper més important.

Què són els mons virtuals? 

Un món virtual és una comunitat virtual online, que simula un món, o fins i tot, un entorn artificial inspirat, o no, en la realitat. Els usuaris d’aquests mons, poden interactuar entre ells a través de personatges o béns virtuals, fet que els permet viure l’experiència amb més intensitat.

Tot i així, no falta gaire, fins que els mons virtuals s’utilitzin en l’entorn de l’aprenentatge del futur. Doncs cada cop més, els nens mostren preferències cap aquestes tendències, tot i la dificultat de les persones grans per entendre en què consisteix.

Font: patrickCINEMAS . Youtube

Què és un avatar i quina relació hi té?

És una identitat, triada per un usuari per representar-se a si mateix dins un món virtual en el qual està essent partícip. Aquesta identitat, cobra cos en una representació tridimensional, amb característiques definides per el seu “alter ego” humà, en termes de vestimenta, aparença i comportament.

Exemple d’avatars (Font imatge: Google)

Cada persona doncs, tria el seu avatar en funció de les seves característiques, forma de ser i de pensar, o simplement a l’avatar hi troba una forma de representar el que li hauria agradat ser en la vida real.

Característiques del món virtual

El professor d’Economia i Telecomunicació de la Universitat d’Indiana, Edward Castronova, va dur a terme un estudi dels metaversos on va identificar tres característiques .

 • Interactivitat: L’usuari és capaç de comunicar-se amb la resta dels usuaris i, també, interactua amb l’entorn virtual.
 • Corporeïtat: L’entorn al que s’accedeix en 1a persona, està sotmès a certes lleis de la física, i té recursos limitats.
 • Persistència: Tots els usuaris tenen la seva sessió, la qual es queda guardada per si volen tonar a accedir-hi.

Posteriorment però, la pàgina web Mundos Virtuals Online: miniguia  , analitzà alguns dels mons virtuals més populars i en va extreure les següents característiques:

 • Els usuaris poden construir nous entorns: la possibilitat que es construeixin entorns personals fora dels que ja estan disponibles.
 • Propietat: la disponibilitat de certes regles d’atribució de propietat a un usuari que ha creat o ha comprat un producte.
 • Avatars en 3D o 2D:  són els personatges que estan disponibles dins els mons virtuals
 • Editar avatars: hi ha la possibilitat de modificar aquests personatges
 • Xat de text: es disposa d’un text (xat 3D) que permet interacció immediata entre avatars.
 • VolP: aquest permet als usuaris comunicar-se a través de la veu.
 • E-commerce integrat: un suport integrat que permet als usuaris vendre els seus productes en el món virtual.
 • Moneda local: la disponibilitat d’una moneda, Virtuals Goods o les Bein Coins, que regulen els intercanvis econòmics dins aquests mons.
 • Esdeveniments de la comunitat: la possibilitat de crear esdeveniments i mostrar-los públicament.
 • Jocs: la disponibilitat de jocs, per un o més persones dins el món virtual.

Tipus de mons virtuals

Tot i que els mons virtuals tenen moltes semblançes, nosaltres ens centrarem amb la classificació que dóna l’Equip d’Investigació de Sistemes d’Adaptació i Bioinspirats en la intel·ligència artifical, doncs és la més complerta:

 • Món virtual mort: es caracteritza per la no

  Second Life Videojoc (Font: MMOHuts)

  interacció. L’usuari està en un món que li transmet sentiments i emocions, però no  pot actuar.

 • Món virtual realista: fa una simulació del món real en un entorn digital. L’usuari pot interactuar amb objectes i altres usuaris fins a crear una segona vida virtual. Ex: Second Life.

  World of Warcraft (Font: 3Djuegos)

 • Món Virtual fantàstic: la ficció és la protagonista. En el món fantàstic hi pots dur a terme accions impossibles en el teu dia a dia, i sentir emocions difícils de sentir a la vida real. Ex: World of warcraft.

Publicitat i els mons virtuals

L’aparició d’internet, es va veure en un principi com un perill per les marques, tot i que al final ha generat l’efecte contrari; doncs l’internet ha provocat que les marques que disposen de pàgina web hagin incrementat el seu valor i el seu èxit en el mercat comercial. Per tant, la publicitat al món virtual és una nova forma amb poc cost d’aconseguir nous clients.

Si parlem de la publicitat als mons virtuals, no ens podem deixar Second Life (metavers) perquè és el món virtual més popular que ha acabat esdevenint un mitjà de gran importàcia per a la construcció de marca. I és que avui en dia, moltes empreses es troben a la plataforma. Algunes formes d’aplicar la publicitat en el videojoc, serien:

Exemple de publicitat a Second Life (Font: Flickr)

 • Entorns tridimensionals; aquests permeten a nivell corporatiu de les marques una publicitat interactiva ( ús avatars, product placement, ràdio)
 • Incorporació de mitjans ( àudio i vídeo); inclou estació de ràdio i TV pròpia això perm
  et transmissions publicitàries a la vida real.

Actualment però, està en decaiguda l’ús de la publicitat als mons virtuals arrel de la pèrdua d’interès, però James Au assegura que és possible el ressorgiment gràcies al boom dels dispositius de la realitat virtual. A més s’estan desenvolupant formes de recórrer a Second Life amb el visor que impulsa el propi Facebook.  D’aquesta manera qualsevol empresa podrà crear la seva pròpia experiència de realitat sense necessitat de tenir grans coneixements tècnics.

Presentació:  https://prezi.com/0ukmer15vy5k/els-mons-virtuals/

Webgrafia

Debitoor. E-commerce. [en línia] Consultar a : https://debitoor.es/glosario/definicion-ecommerce

Mediashift. (2009)Reuters Closes Second Life Bureau, but (Virtual) Life Goes On [en línia] Consultar a: http://mediashift.org/2009/02/reuters-closes-second-life-bureau-but-virtual-life-goes-on050/

Mundos virtuales.net (2015) Mundos Virtuales.net. [en línia] Consultar a:  http://www.mundosvirtuales.net/metaversos.html

Peñuela, Diego. (2011) Corporeidad.[en línia] Consultar a: http://dpdiegomania123.blogspot.com.es/2011/05/corporeidad.html

Puro Marketing.(2009) Producte Placement: El futuro del Marketing y la Publicidad [en línia] Consultar a: http://www.puromarketing.com/9/5346/placement-futuro-marketing-publicidad.html

RobinGood’sMasterNewMedia. Mundos Virtuales Online.[en línia] Consultar a : http://es.masternewmedia.org/

Sistemas Adaptativos y Bioinspirados en Inteligencia Artificial. S.A.B.I.A. [en línia] Consultar a: http://sabia.tic.udc.es/

Viquipèdia (2016) Interactivitat.[en línia] Consultar a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Interactivitat

Wikipedia (2016)Edward Castronova. [en línia] Consultar a: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Castronova

Wikipedia (2017) Persistencia.[en línia] Consultar a: https://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_(inform%C3%A1tica)

Wikipedia.(2017) Second Life.[en línia] Consultar a : https://es.wikipedia.org/wiki/Second_Life

Wikipedia. ( 2016) World of Warcraft. [en línia] Consultar a: https://es.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft