Descripció / definició

WEB: [angl. Web, que prové de la simplificació de World Wide Web]

1 m.[IN] Sistema basat en l’ús de l’hipertext, que permet cercar información a Internet.

WWW-Icon

El WWW (World Wilde Web, Teranyina d’abast mundial) o web és una xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML i connectades entre si utilitzant vincles, gràcies als quals formen un sol cos de coneixement pel qual es pot navegar fàcilment.

Utilitzant una comparació amb el sector de la telefonia, és pot entendre que les
tres W’s és el “prefix” que té qualsevol portal web que es trobi en la Xarxa.

Gràcies precisament a Internet, l’ús de la www i, per tant, a les diverses pàgines web de tot el món, tenim la possibilitat d’accedir a una infinitat d’espais on podem trobar la informació sobre un algun aspecte que ens interessi buscar.

Tenim l’oportunitat d’entretenir-nos visualitzant imatges interessants o fins i tot poder comunicar-nos amb persones de qualsevol racó del planeta.


Història i evolució

 

tim-berners_lee

Tim Barners Lee

El 13 de març del 1989, Tim Berners-Lee, que treballava al CERN de Ginebra, va proposar un sistema d’hipertext organitzat en web per tal de millorar l’intercanvi d’informació entre els seus investigadors basat en un projecte anterior anomenat ENQUIRE.

 

Amb l’ajuda de Robert Cailliau, al novembre del 1990 va publicar una proposta més formal per construir un sistema hipertext anomenat WorldWideWeb com una web de documents d’hipertext per a ser visualitzats a través d’un navegador web utilitzant una arquitectura client-servidor.

2010-01-30T09-25-05-60aa0

Ordinador NeXTcube

Un ordinador NeXTcube va ser utilitzat el 1990 per Berners-Lee com el primer servidor web i també per escriure el primer navegador web, el WorldWideWeb (més tard reanomenat com a Nexus per evitar confusions). En el Nadal del 1990, Berners-Lee havia creat totes les eines necessàries per a un sistema web funcional: el navegador web (que també era un editor web), el primer servidor web i les primeres pàgines web, que descrivien el mateix projecte.

El World Wide Web tenia algunes diferències respecte a altres sistemes d’hipertext que existien a l’època. El Web només requereix enllaços unidireccionals en comptes dels bidireccionals i això feia possible enllaçar un altre recurs sense necessitat de cap acció per part del propietari d’aquest. En comparació amb els sistemes anteriors també es va reduir significativament la dificultat d’implementar servidors web i navegadors.

El 30 d’abril del 1993, el CERN va anunciar que el World Wide Web seria de domini públic, lliure per a tothom sense necessitat de pagar cap tipus de dret.

S’ha d’entendre que la Web no és el mateix que Internet. Internet és un sistema global de xarxes d’ordinadors interconnectats. En canvi, el Web és un dels serveis que s’executa sobre la xarxa d’Internet. És una col·lecció de documents interconnectats i d’altres recursos, units per hipervincles i adreces URL. En resum, el Web és un programari que funciona sobre Internet.

El web es basa en tres estàndards per funcionar:

 • Uniform Resource Locator (URL): s’encarrega de donar una adreça única per tal de localitzar cada pàgina.

 • Hyper Text Transfer Protocol (
  HTTP): especifica la manera com s’enviarà i es rebrà la informació entre el
  navegador i el servidor.
 • Hyper Text Markup Language (HTML): un mètode per especifica
  r com s’ha de veure aquesta informació al navegador.

A part d’aquestes parts més importants, acompanyen a l’HTML el CSS, per definir aspectes de disseny, o el JavaScript per fer petites programacions dins la pàgina web.

 

 Relació amb PiRP

El creixement massiu d’Internet i de la World Wide Web ha creat una forma de comunicació de masses diferent a les que tenim fins ara coneixença.

El que era a la seva creació, un simple mitjà d’intercanvi d’informació científica, avui en dia, és una de les eines de comunicació global utilitzada per milions de persones. La utilització d’aquestes noves tecnologies és la tendència dominant en el món de les relacions públiques.

A través de la web, milers d’empreses, organitzacions, altres mitjans de comunicació i els individus en si, parlen d’ells mateixos, venen els seus productes i promocionen les seves idees.

La web ofereix un seguit d’innovacions i eines com ara:

 • mejores-paginas-publicar-notas-de-prensa-7Rebre de forma ràpida i eficient notes de premsa
 • Idees per les notícies
 • Fons de fotografies i àudio

 

Un dels fets fonamentals és que bona part dels serveis que estan sorgint són interactius, és a dir, ofereixen una comunicació bidireccional tan essencial pel professional de les relacions públiques.

 

En l’actualitat, les relacions públiques estan transformant Internet, i Internet, a la vegada, està tornant a definir la pràctica de les relacions públiques.

Es preveu que la utilització de les tres W’s per part dels professionals de les relacions públiques creixerà en el futur a causa de tres raons principals:

 • La demanda de ser informat sobre els productes comercials. Consumidors d’avui = + intel·ligents + educats + sentit comú = coneixement de quan estan o no
 • Necessitat d’obtenir resultats en temps real. Tot passa a l’instant i en temps real. Professions de RP poden utilitzar seo-e1432920353118l’eina al seu favor per respondre immediatament a les qüestions emergents i als canvis de mercat.
 • La necessitat de personalitzar. Els consumidors actuals esperen rebre una relació de comunicació més centrada, més personalitzada. Constantment, organitzacions han de transmetre les seves reflexions a segments de població cada vegada més reduïts. La web permet aquesta estreta relació dels RP amb el seu públic.
Presentació Prezi

http://prezi.com/a4iwqm1lv8pr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Webgrafia
 1. Relaciones públicas y nuevas tecnologías. Al servicio de la comunicación institucional. Yasky, Daniel Nestor. Universidad de Palermo. [en línia]<http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=125&id_articulo=1308>
 2. Programación de la A-Z del Javascript. Computerworld. [en línia]<http://www.computerworld.com.au/article/255293/a-z_programming_languages_javascript/>
 3. World Wide Web Consortium. Fixador d’estàndards com HTML, XML, HTTP, WAP, PNG. [en línia]
  <http://www.w3.org>
 4. Microsoft Patents Adding “www.” And “.com”. Techdirt. [en línia]<https://www.techdirt.com/articles/20080626/0203581527.shtml>
 5. The original proposal of the WWW, HTMLized. [en línia]<https://www.w3.org/History/1989/proposal.html>
 6. WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project[en línia]<https://www.w3.org/Proposal.html>
 7. Team Barners-Lee. Viqiopèdia. [en línia]<https://ca.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee>
 8. Ten Years Public Domain for the Original Web Software. [en línia]<http://tenyears-www.web.cern.ch/tenyears-www/Welcome.html>
 9. The size of the World Wide Web (The Internet)[en línia]<http://www.worldwidewebsize.com>
 10. DomainTools Internet Statistics[en línia]<http://research.domaintools.com/statistics/>
 11. Is Facebook Growing Up Too Fast?. The new yore times. [en línia]
  <http://www.nytimes.com/2009/03/29/technology/internet/29face.html?_r=0>